Druki recept papierowych ważne rok dłużej, jest też nowe uprawnienie dla farmaceutów

Autor: RCL, JW/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2020 07:31

W piątek, 17 kwietnia, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Nowe regulacje mają umożliwić lekarzom dłuższe niż dotychczas przewidywały przepisy stosowanie druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie zmienianego rozporządzenia, tj. przed 18 kwietnia 2018 r.

Fot. archiwum

"Zmiana dokonywana w § 1 pkt 3 przedmiotowego projektu rozporządzenia ma na celu umożliwienie lekarzom stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie zmienianego rozporządzenia, tj. przed 18 kwietnia 2018 r. przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia tego rozporządzenia w życie, tj. maksymalnie do dnia 17 kwietnia 2021 r." - dowiadujemy się z uzasadnieniu projektu.

Czytamy ponadto, że pomimo wyznaczenia pierwotnie 12-miesięcznego terminu na dostosowanie się, a następnie – po ok. roku jego wydłużenia do 24 miesięcy, okresy te okazały się niewystarczające. W związku z tym projektodawca proponuje wydłużenie terminu "kierując się wyłącznie troską o pacjentów, aby ze względów od siebie niezależnych nie byli zmuszeni do ponownego uzyskiwania recept od lekarzy w przypadkach, w których recepta wystawiona zostałaby na wzorze nieodpowiadającym wymogom § 19 zmienianego rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu". 

Z kolei zmiana dokonywana w § 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia to "konsekwencja merytoryczna zmiany dokonanej art. 5 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Zgodnie z nią farmaceuci otrzymali dodatkowe uprawnienie polegające na możliwości wystawienia recept dla siebie oraz członków swojej rodziny.

W załącznikach nr 3 i 4 zmienianego rozporządzenia uwzględniana jest - w przypadku recepty w postaci papierowej w opisie poszczególnych elementów numeru identyfikującego receptę - cyfra oznaczająca farmaceutę, zaś w przypadku recepty w postaci elektronicznej elementy właściwe dla recepty „pro auctore” i „pro familiae”;

Z kolei w załączniku nr 5 zmienianego rozporządzenia uwzględniany jest element reprezentujący dane farmaceuty, które będą mogły być przedstawione w postaci kodu kreskowego.

"Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2020 r. Jest to termin pozwalający na dalsze czasowe utrzymanie możliwości wystawiania przez lekarzy recept na wzorze sprzed 18 kwietnia 2018 r." - czytamy w  uzasadnieniu.

Cały projekt TUTAJ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum