Dokumentacja medyczna dziecka. Czy rodzic po rozwodzie ma do niej dostęp?

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia23 września 2022 18:30

– Jestem po rozwodzie, dziecko na co dzień mieszka z drugim rodzicem. Czy mam prawo do dokumentacji medycznej mojego dziecka? – zadano pytanie. Z odpowiedzi RPP wynika, że wszystko zależy od statusu opieki nad małoletnim dzieckiem.

Dokumentacja medyczna dziecka. Czy rodzic po rozwodzie ma do niej dostęp?
Dostęp do dokumentacji medycznej dziecka mają rodzice. Fot. AdobeStock
  • RPP udzielił odpowiedzi na pytanie, dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej dziecka w sytuacji, gdy małoletnia pociecha mieszka z jednym z rodziców
  • Jeśli rodzic dziecka nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i posiada ją w pełnym zakresie albo władza rodzicielska przysługuje rodzicowi w zakresie współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (leczenie), ma także prawo dostępu do dokumentacji – czytamy
  • W przypadku ewentualnej odmowy udzielenia informacji/dokumentacji rodzic może posłużyć się kopią orzeczenia sądu/wyrokiem w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej

Dostęp rodziców do dokumentacji medycznej

 - Jestem po rozwodzie, dziecko na co dzień mieszka z drugim rodzicem. Czy mam prawo do dokumentacji medycznej mojego dziecka? – skierowano pytanie do Rzecznika Praw Pacjenta.

W odpowiedzi możemy przeczytać, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu, albo osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w imieniu osoby małoletniej działa przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami takimi, co do zasady są rodzice dziecka, którzy mają jednakowe prawo działania w imieniu dziecka, jeśli każde z nich posiada nieograniczoną władzę rodzicielską – podano w odpowiedzi.

RPP przypomina jednocześnie, że w sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, wówczas każde z nich może działać samodzielnie. Podobnie dzieje się w przypadku przysługiwania obojgu władzy rodzicielskiej – każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonania, ale o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wyłącznie na podstawie wyroku sądu stanowiącego o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej – przypomina Rzecznik.

Co w przypadku rozwodu rodziców?

W związku z powyższym, jeśli rodzic dziecka, np. w związku z rozwodem, nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, i posiada ją w pełnym zakresie albo władza rodzicielska przysługuje rodzicowi w zakresie współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (leczenie), ma on także prawo dostępu do dokumentacji medycznej dziecka. Rodzic ma także prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka od lekarza – podsumował Rzecznik.

Jeżeli rodzic spotkał się z odmową udzielenia dokumentacji medycznej albo o informacji o stanie zdrowia dziecka, powinien dysponować kopią orzeczenia sądu albo wyrokiem w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej. Owo orzeczenie stanowi podstawę prawną do działania w imieniu małoletniego pacjenta.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum