Dobry wynik z pisemnej części PES zwolni lekarza z egzaminu ustnego. Są zmiany w ustawie

Autor: PW • Źródło: Rynek Zdrowia17 listopada 2022 17:17

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustaw procedowana w Parlamencie, a uchwalona przez Sejm w środę (16 listopada) zawiera zmiany, o które zabiegali lekarze. Wprowadza m.in. zwolnienie z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy, którzy uzyskali dobry wynik podczas części pisemnej.

Dobry wynik z pisemnej części PES zwolni lekarza z egzaminu ustnego. Są zmiany w ustawie
Dobry wynik z pisemnej części PES zwolni lekarza z egzaminu ustnego. Fot. PAP/Andrzej Zbraniecki
  • Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty procedowana w Parlamencie wprowadza zmianę dotyczącą obowiązku zdawania przez lekarzy części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  • Zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego
  • NIL i młodzi lekarze zabiegali o takie rozwiązanie
  • Jednym z argumentów za jego przyjęciem był fakt, że - jak wykazują statystyki - niemal wszyscy lekarze, którzy zdali część pisemną egzaminu PES z oceną co najmniej dobrą zdają następnie egzamin ustny

PES. Kiedy lekarz nie będzie musiał zdawać ustnej części egzaminu

Zmiana dotycząca egzaminowania w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zawarta jest w sformułowanym na nowo artykule 16rc ustawy. Nowe brzmienie otrzymał ustęp 2 artykułu.

Zapisano, że PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego, z zastrzeżeniem ust. 10, w kolejności tych egzaminów ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych

Istotne jest wspomniane wyżej zastrzeżenie z ust.10. Stanowi ono, że zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES.

Wyniki pokazały, kiedy można zrezygnować z egzaminu ustnego

Przypomnijmy że, środowisko młodych lekarzy zabiegało o zniesienie części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. 30 czerwca prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski skierował do Ministerstwa Zdrowia pismo w tej sprawie. 

Jak dowodził prezes NRL, "statystyki wskazują, że niemal wszyscy lekarze, którzy zdali część pisemną egzaminu PES z oceną co najmniej dobrą zdają następnie egzamin ustny".

- Stanowi to niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy, o co nasze środowisko postuluje, zwracając uwagę na uwarunkowania systemowe - podkreślił w liście.

Dowodził, załączając pismo z Centrum Egzaminów Medycznych ze szczegółowymi danymi, iż zwolnienie z części ustnej PES grona lekarzy mających wynik co najmniej dobry z części pisemnej, w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia i wysokość kompetencji lekarza specjalisty.

Ministerstwo Zdrowia rozważało zmianę już na początku roku

Możliwość wprowadzenia takiej zmiany w ustawodawstwie jeszcze w styczniu br. zapowiadał wiceminister zdrowia Piotr Bromber. - Rozważamy możliwość zwolnienia z egzaminu ustnego przy dobrze zaliczonym egzaminie pisemnym - informował.

Odnosząc się wówczas do kwestii zniesienia egzaminów ustnych dla lekarzy wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów Anna Bazydło mówilła: - Chciałabym w imieniu wszystkich rezydentów wyrazić wdzięczność za wysłuchanie głosu tysięcy lekarzy w Polsce, którzy od wielu lat postulowali o zniesienie ustnej części egzaminu specjalizującego.

Jak zaznaczała wtedy, zniesienie egzaminów byłoby wyrazem uznania kompetencji lekarzy będących już od kilku lat w zawodzie za wystarczające i niewymagające trudnego egzaminu.

Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na odstąpienie od części ustnej egzaminu specjalizacyjnego we wrześniu 2020 r. Tamta decyzja była podyktowana epidemią COVID-19. Decyzja ministra zdrowia oznaczała, że lekarze i lekarze dentyści, którzy po 13 marca 2020 r. zdali część testową PES, otrzymali dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum