Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia

Autor: MS • Źródło: PAP19 maja 2021 22:05

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia trafił w środę wieczorem do Sejmu.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia
Projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia trafił do Sejmu, Fot. Shutterstock
  • Rada Ministrów przyjęła w środę projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • Regulacja podwyższa współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r
  • W nowych przepisach zaproponowano współczynnik pracy m.in. dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, położonych oraz pracowników działalności podstawowej

 

Zgodnie z nim od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Rada Ministrów przyjęła w środę projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Projekt pojawił się na stronie Sejmu w środę wieczorem.

Proponowane przepisy realizują ustalenia z organizacjami związków zawodowych i pracodawców, zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z 17 marca 2021 r.

Nowela podwyższa współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych 

Na mocy regulacji podwyższone zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przyspieszony zostanie - z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. - termin osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych. Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W noweli zmodyfikowano mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi na odrębnym finansowaniu (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze mający specjalizację).

Uśrednione łączne wynagrodzenie dla lekarza drugiego stopnia to 13 tys. zł

Zakładały one m.in., że od 1 lipca tego roku lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, miałby najniższe wynagrodzenie ustalone na poziomie 6769 zł (współczynnik 1,31). Uśredniona wysokość łącznych wynagrodzeń, (czyli zasadnicze plus dodatki i dyżury) to według szacunków ministerstwa - minimum ok. 13 tys. zł. Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje dla tej grupy płacę zasadniczą od 31 grudnia 2021 roku nie niższą niż 6563 zł (wskaźnik 1,27).

Z kolei lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarabiałby od lipca w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6201 zł przy wskaźniku 1,20. W myśl obecnych regulacji jest to wskaźnik 1,17 i kwota 6046 zł.

Ponadto resort zaproponował, aby lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji otrzymał od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie na poziomie 5478 zł (wskaźnik 1,06) przy uśrednionej wysokości łącznych wynagrodzeń 9200 zł. Obecnie przepisy stanowią, że od 31 grudnia miałby to być wskaźnik 1,05 i kwota 5426. Natomiast lekarz stażysta od połowy tego roku otrzymałby 4186 zł zamiast 3772 zł (wskaźnik podniesiony do 0,81 z 0,73).

W nowych przepisach zaproponowano także współczynnik pracy m.in. dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, położonych oraz pracowników działalności podstawowej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów określonych w pkt. 1 art. 1 projektu nowelizacji, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Projektem nowelizacji zajmie się teraz Sejm.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum