JJ/Rynek Zdrowia | 13-01-2011 13:04

Diagnostyka obrazowa: rozporządzenie opóźnione, bo za dużo do niego uwag?

Nowych urządzeń służących w diagnostyce obrazowej, wykorzystujących promienie jonizujące, oficjalnie nie można używać. Ministerstwo Zdrowia spóźniło się z publikacją potrzebnego do tego rozporządzenia.

Ministerstwo miało 2 lata na przygotowanie przepisów wykonawczych (termin upłynął 25 grudnia 2010 roku), określających między innymi warunki dopuszczenia do użytkowania urządzeń wykorzystujących promienie jonizujące, (aparaty rentgenowskie, tomografy, angiografy). Wydanie rozporządzenia jest konieczne w wyniku nowelizacji ustawy o prawie atomowym z 2008 r.

Z powodu braku odpowiedniego rozporządzenia szpitale, firmy stomatologiczne i przychodnie, które zakupiły nowe aparaty, nie mogą ich wykorzystywać do leczenia bez zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. Ale ten bez podstawy prawnej nie może wydać zgody.

Jak informuje nas Krzysztof Suszek, dyrektor Biura Prasy i Promocji MZ, projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej jest na końcowym etapie wprowadzanie zmian, związanych z uwagami, zgłoszonymi do projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

– Powodem przedłużenia się prac nad projektem była konieczność przeanalizowania dużej liczby uwag, zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych do tego projektu. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono 259 uwag do projektu, a w ramach uzgodnień międzyresortowych 66 uwag – stwierdza Krzysztof Suszek.

Według informacji resortu zdrowia zmieniony projekt, po zaakceptowaniu przez kierownictwo ministerstwa, zostanie przekazany do Rządowego Centrum Legislacji w celu zwolnienia z komisji prawniczej a następnie zostanie przedłożony do podpisu ministra zdrowia. Jak informuje MZ przewidywany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia to I kwartał 2011 r.

Do czasu nim rozporządzenie nie wejdzie w życie, wszystkie nowe urządzenia diagnostyczne, wymagające zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który nie może jej wydać bez odpowiedniej podstawy prawnej, formalnie nie mogą być wykorzystywane...