Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 23-11-2018 12:32

Diagności laboratoryjni będą mogli stosować klauzulę sumienia?

Czy kolejna grupa zawodowa otrzyma prawo do klauzuli sumienia? Tym razem chodzi o diagnostów laboratoryjnych.

Nad projektem przepisów w tej sprawie pracuje jedna z senackich komisji Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

"Diagnosta laboratoryjny, którego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na wykonywanie zlecenia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego oraz podmiot medyczny, któremu diagnosta laboratoryjny odmówił wykonania zlecenia". Taki przepis chcą wprowadzić do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - informuje Rzeczpospolita.

Obecnie na klauzulę sumienia powoływać się mogą lekarze, pielęgniarki i położne. W przypadku lekarzy przepisy skonstruowano tak, że klauzula nie może być stosowana w sytuacjach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Lekarz powołujący się na sprzeciw sumienia ma też obowiązek wskazać pacjentowi możliwość uzyskania świadczenia u innego lekarza.

Ten ostatni przepis senatorowie również zamierzają zmienić, przy okazji przyznania prawa do klauzuli sumienia diagnostom. Chodzi o to, aby to nie lekarz, lecz podmiot leczniczy wskazywał lekarza, który wykona procedurę. Szczegóły są jeszcze dopracowywane.

Więcej: www.rp.pl