Dezynfekcja i deratyzacja a zwolnienie z VAT

Autor: eGospodarka.pl/Rynek Zdrowia • • 11 lipca 2011 10:53

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi usługi związane z utrzymaniem czystości (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja) świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Stanowisko takie US wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z dnia 28.06.2011 r. nr IPTPP1/443-81/11-4/ALN.

Dezynfekcja i deratyzacja a zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie.

Rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia usług świadczonych przez wnioskodawcę, należy jednak dokonać oceny, czy usługi związane z utrzymaniem czystości tj. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji mogą być objęte zwolnieniem z podatku VAT jako „opieka medyczna” lub działalność „ściśle związana” z „opieką szpitalną i medyczną” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE - przytacza uzasadnienie stanowiska Izby Skarbowej portal e-gospodarka.pl

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z przepisów jednoznacznie wynika, iż dla zastosowania zwolnienia od VAT istotny będzie cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia będą generalnie korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym. 

Tak więc usługi związane z utrzymanie czystości świadczone przez spółki zajmujące się usługami dezynfekcyjno-dezynsekcyjno-deratyzacyjnymi pomieszczeń w przychodniach i szpitalach poza strefami specjalnie chronionymi, zleconymi przez zakłady opieki zdrowotnej na ich terenie, na rzecz zakładów opieki zdrowotnej nie są objęte zakresem stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy, i w związku z tym nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT - wywodzi Izba Skarbowa.

Więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum