Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 10-10-2011 11:55

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego podczas zwolnienia lekarskiego?

Urlop wypoczynkowy i niezdolność do pracy są to dwie samodzielne, niezależne od siebie przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Rozważania dotyczące odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie przedstawia Dziennik Gazeta Prawna.

Przysługujący każdemu pracownikowi płatny urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem mającym na celu wypoczynek i regenerację sił pracownika. Urlop nie ma nic wspólnego z niezdolnością pracownika do świadczenia pracy, lecz polega na zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy w celu wypoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu mu za ten czas wynagrodzenia urlopowego.

Brak jest natomiast przepisu, który regulowałby wprost sytuację odwrotną, tzn. taką, w której pracownikowi udzielany jest urlop wypoczynkowy w okresie choroby.

Według Wojciecha Ostrowskiego, radcy prawnego, w świetle art. 165 k.p. niezdolność do pracy z powodu choroby stanowi przeszkodę w rozpoczęciu urlopu. Taki wniosek płynie z zobowiązania pracodawcy, zawartego w art. 166 k.p., do przesunięcia niewykorzystanego urlopu na termin późniejszy.

Więcej: http://edgp.gazetaprawna.pl