Czy lekarz może przesłać wyniki badań drogą elektroniczną? RPP odpowiada

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta16 stycznia 2023 21:00

Rzecznik Praw Pacjenta odpowiada, czy istnieje możliwość, aby lekarz przekazał pacjentowi wyniki badań drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem wiadomości mejlowej. RPP wskazuje, że to nie tylko możliwość, ale w niektórych sytuacjach - obowiązek.

Czy lekarz może przesłać wyniki badań drogą elektroniczną? RPP odpowiada
RPP odpowiada, czy lekarz może udostępnić wyniki badań drogą elektroniczną? Fot. Shutterstock

 

Czy lekarz może udostępnić wyniki badań drogą elektroniczną? RPP odpowiada

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zamieściło odpowiedź na pytanie, czy lekarz może udostępnić wyniki badań drogą elektroniczną.

- Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Wyniki badań diagnostycznych są częścią dokumentacji medycznej pacjenta i podlegają ogólnym zasadom jej udostępnienia - przypomina RPP i tłumaczy:

  • Jeśli wyniki badań mają postać elektroniczną (dokumentu elektronicznego, są w systemie placówki), wówczas lekarz czy podmiot leczniczy ma obowiązek ich udostępnienia drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, która jest jednym ze środków komunikacji elektronicznej.
  • Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określające sposoby udostępniania dokumentacji medycznej, przewidują możliwość udostępnienia dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  • Wyjątkiem jest, gdy wyniki badań są w tradycyjnej postaci papierowej – wówczas, zgodnie z przepisami, mogą być udostępnione przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny danego podmiotu leczniczego. Ta forma udostępnienia nie jest zatem obowiązkowa dla placówki medycznej. – Zadzwoń do swojej przychodni i zapytaj, czy ma możliwość sporządzenia skanu papierowego wyniku badania i przesłania go na adres poczty elektronicznej - radzi RPP

Jednocześnie, biuro Rzecznika podkreśla, że "informacje o stanie zdrowia należą do danych szczególnie chronionych prawem, zaś lekarz czy podmiot leczniczy zobowiązany jest do zachowania tych danych w tajemnicy".

- Udostępnianie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinno odbywać się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa umożliwiających weryfikację osoby składającej wniosek oraz gwarantujących bezpieczeństwo przesyłanych danych. Przepisy nie określają sposobu weryfikacji statusu osoby uprawnionej. Najprostszym sposobem jest uzyskanie od pacjenta przy pierwszej wizycie lub przyjęciu do szpitala informacji o oficjalnym adresie e-mail i zgodzie na wysyłanie dokumentacji medycznej na ten adre - wskazano w informacji. 

RPP przypomina również, że dokumentacja medyczna może być również udostępniona przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum