Czy dowiezienie leku pacjentowi to sprzedaż wysyłkowa

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 08 maja 2009 12:19

Naczelny Sąd Administracyjny rozprawił się z tezą, że każda realizacja recepty poza siedzibą apteki stanowi sprzedaż wysyłkową.

Uchylając zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazując temu sądowi sprawę do ponownego rozpatrzenia, podważył zasadność szukania definicji sprzedaży wysyłkowej w ustawie o VAT, dotyczącej specyficznej gałęzi prawa podatkowego. WSA uchylił 7 maja zaskarżone decyzje, zobowiązując organy nadzoru farmaceutycznego do określenia, na czym polega istota sprzedaży wysyłkowej.

Choć obowiązuje wydany przez ministra zdrowia zakaz wysyłkowej sprzedaży leków na receptę, okazuje się, że sprawa wcale nie jest jednoznaczna. Wyrok WSA w Warszawie z 7 maja 2009 r. (sygn. VII SA/Wa 392/09), poprzedzony wcześniejszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że aby sprzedaż leków na receptę uznać za wysyłkową, trzeba ją najpierw prawidłowo zdefiniować.

Zakazując właścicielce apteki "Pod Różą" w Warszawie sprzedaży wysyłkowej leków na receptę, mazowiecki oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny posłużyli się definicją z ustawy o VAT, mówiącej o dostawie towarów. Definicję tę zaakceptował – dodając do niej pojęcie "sprzedaż wysyłkowa" z kodeksu cywilnego – również WSA w Warszawie rozpatrujący (w marcu 2008 r.) po raz pierwszy skargę właścicielki apteki.

Choć kobieta wyjaśniała, że recepta dostarczona przez osobę upoważnioną przez pacjenta realizowana jest w aptece i ta sama osoba odwozi lek na miejsce, co jest usługą dowozu leków, a nie sprzedażą wysyłkową, WSA zgodził się ze stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Według niego apteka dowoziła pacjentom zamawiane przez nich leki na receptę, co w świetle obu definicji stanowi sprzedaż wysyłkową niedozwoloną na mocy art. 68 ust. 3 prawa farmaceutycznego. Zezwala on tylko na wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych bez recepty.

Skoro prawo farmaceutyczne nie zawiera definicji sprzedaży wysyłkowej, trzeba sięgnąć do przepisów zawierających definicję sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych bez recepty oraz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (sygn. II GSK 631/08).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum