Choroba zawodowa i zwolnienie lekarskie. Jaka wysokość zasiłku, przez ile dni?

Autor: oprac. SzB • Źródło: Money.pl, ZUS, Rynek Zdrowia29 marca 2022 17:00

Czym jest choroba zawodowa i jak wygląda procedura jej zgłoszenia? A jeśli badania ją potwierdzą, to jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Choroba zawodowa i zwolnienie lekarskie. Jaka wysokość zasiłku, przez ile dni?
Choroby zawodowe i zwolnienie lekarskie. Ile zasiłku na L4?. Fot. Shutterstock
  • Choroby zawodowe dotykają pracowników, którzy w swoim miejscu pracy są narażeni na szkodliwe czynniki
  • Jeśli zlecone badania potwierdzą, że pracownik zmaga się z chorobą zawodową, przysługują mu różne świadczenia czy zwolnienie lekarskie
  • - Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do zwolnienia lekarskiego i do wypłaty zasiłku chorobowego są zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie badań oraz decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - podaje portal money.pl

Co to jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to choroba, która została wymieniona w wykazie tego typu chorób (znajdziemy je w rozporządzeniu Rady Ministrów) lub spowodowały ją szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania danej pracy.

Na wspomnianym wykazie znajdziemy m.in.:

  • pylice płuc,
  • ostre reakcje alergiczne,
  • przewlekłe choroby narządu głosu.
  • choroby skóry czy
  • nowotwory złośliwe.

Warto też wspomnieć, że w styczniu tego roku wypalenie zawodowe oficjalnie zostało wpisane na listę chorób zawodowych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Znajduje się bowiem w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO (ICD-11). Na razie jednak L4 - w związku z wypaleniem zawodowym - nie przysługuje. Czy zmieni się to w niedalekiej przyszłości? Tego nie wiadomo, gdyż wymagałoby to z pewnością konkretnych zmian w prawie.

L4 a choroba zawodowa. Jak je otrzymać?

Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić zarówno w okresie zatrudnienia, jak i również po rozwiązaniu stosunku pracy, która naraziła osobę na tego typu skutki. 

Żeby do rozpoznania mogło dojść, oprócz zauważenia objawów, trzeba zgłosić to właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- Dodatkowo należy wypełnić zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - informuje portal money.pl. 

 W dalszej kolejności pracownik jest kierowany na badanie, dzięki któremu później może zostać wydane wymagane orzeczenie. - Właściwym do orzekania w tym zakresie jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne. Jednostkami orzeczniczymi mogą być np. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy - wyjaśnia money.pl.

Po przeprowadzeniu badania i zebraniu innych ważnych dokumentów (m.in. dotyczących przebiegu zatrudnienia) można orzec, czy choroba zawodowa występuje w danym przypadku, czy też nie. Jeśli stwierdzono chorobę zawodową, taka osoba ma prawo przejść na zwolnienie lekarskie. 

- Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do zwolnienia lekarskiego i do wypłaty zasiłku chorobowego są zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie badań oraz decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - podaje portal money.pl. 

Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy są chwilowo niezdolni do pracy, wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Natomiast osoba, która cierpi na chorobę zawodową, otrzyma 100 proc.

Jak długo pracownik może przebywać na L4? Czas trwania zwolnienia zależy m.in. od jego stanu zdrowia. 

- Ustalenia ZUS-u mówią jednak, że zasiłek z tytułu choroby zawodowej przysługuje pracownikowi przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a gdy niezdolność do pracy spowodowana jest zachorowaniem na gruźlicę lub przypada w okresie ciąży – maksymalnie przez 270 dni - czytamy na money.pl. 

Choroba uniemożliwia dalszą pracę. Co dalej?

Jeśli choroba zawodowa uniemożliwia dalszą pracę w danych warunkach, pracodawca ma obowiązek przenieść taką osobę na inne stanowisko, gdzie nie będzie narażona na działanie czynnika odpowiadającego za dane schorzenia. 

Może to wszystko także skończyć się wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu stanu zdrowia. 

Z kolei jeśli lekarz uzna, że dana osoba utraciła zdolność do pracy na danym stanowisku,  może mu przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum