PW/Rynek Zdrowia | 22-05-2019 19:16

Chmielowiec: w działalności RPP skupię się na edukacji, wsparciu pacjenta i bezpieczeństwie

Tworzenie programów edukacyjnych dla pacjentów, zadbanie o ustawodawstwo promujące jakość leczenia oraz wspieranie pacjentów nawet poprzez wytaczanie powództwa cywilnego w obronie ich naruszanych praw - zapowiada Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Fot. PTWP

Rzecznik Praw Pacjenta w swojej najbliższej działalności zamierza skupić się na trzech zasadniczych obszarach związanych z realizacją praw pacjenta: edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu.

Bartłomiej Chmielowiec zapewnił, że będzie zabiegał o wprowadzenie w porozumieniu ministrem edukacji programu wiedzy o zdrowiu dla najmłodszych. W planach jest też edukacja dorosłych oparta o portal wiedzy o zdrowiu.

- Portal, gdzie będą gromadzone sprawdzone informacje, połączony z telefoniczną informacją pacjenta. Tam pacjent mógłby uzyskać informacje na temat wątpliwości związanych z funkcjonowaniem systemu, a także praw jakie mu się należą - sprecyzował rzecznik.

Drugi obszar działań planowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy bezpieczeństwa pacjenta. - Bedę zabiegał o to, aby jak najszybciej ustawodawca przyjął ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta po to, żeby monitorować zdarzenia niepożądane - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Wyjaśnił, że celem ustawy o jakości w ochronie zdrowia powinno być także wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą personelowi medycznemu na zgłaszanie zdarzeń niepożądanych bez obawy o konsekwencje karne, administracyjne czy dyscyplinarne. Takie rozwiązanie najlepiej służyłoby eliminowaniu zdarzeń.

- Będę też starał się wspierać pacjentów w ich prawach - mówił Bartłomiej Chmielowiec, podkreślając że będzie to czynił w uzasadnionych przypadkach również przez wytaczanie powództwa cywilnego.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 13-15 maja 2019 r.).