COVID-19: w styczniu rejestr pacjentów przejmie centrum e-Zdrowia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia30 grudnia 2022 14:30

1 stycznia wejdzie w życie zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Dane w rejestrze będą gromadzone do 31 marca 2023 roku. Kto sie tym zajmie?

COVID-19: w styczniu rejestr pacjentów przejmie centrum e-Zdrowia
Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 zostanie przedłużony. Fot. Shutterstock
  • Nowe przepisy zakładają wydłużenie czasu funkcjonowania rejestru w celu przeniesienia zgromadzonych w nim danych do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia
  • Zmiana ma usprawnić gromadzenie danych oraz ograniczenia wydatków związanych z prowadzeniem rejestru
  • Przepisy zmienionego  rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku

Kto poprowadzi rejestr pacjentów z COVID-19?

Minister zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do dnia 31 marca 2023 roku, a w przypadku potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące nowy termin funkcjonowania rejestru.

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19.

Zmiany zakładają wydłużenie czasu funkcjonowania rejestru w celu przeniesienia zgromadzonych w nim danych do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia). 


Obecnie rejestr ten prowadzi Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W projekcie ustalono m.in.:

  • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przekaże jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, dane zawarte w rejestrze, przetwarzane na dotychczasowych zasadach, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i następnie usunie te dane z własnych systemów informatycznych w terminie 30 dni od ich przekazania.
  • Przekazanie danych nastąpi drogą elektroniczną w formatach i strukturach wskazanych przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
    Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, może przetwarzać dane przekazane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
  • Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr ma na celu usprawnienie gromadzenia danych oraz ograniczenie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru przez podmiot dotychczas prowadzący rejestr poprzez zmianę sposobu przekazywania danych do rejestru, co zostało uwzględnione w zmienianych przepisach rozporządzenia – czytamy.
    Minister Zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do dnia 31 marca 2023 roku.

Z kolei w przypadku potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące nowy termin funkcjonowania. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, wydane zostanie rozporządzenie o likwidacji rejestru - zgromadzone dane staną się materiałem archiwalnym.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum