Bruksela: Europa beztytoniowa do 2012 roku?

Autor: BEX/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2009 14:08

Po długich konsultacjach Komisja Europejska przyjęła we wtorek 30 czerwca wniosek dotyczący zalecenia Rady wzywającego wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia do 2012 r. przepisów prawnych chroniących obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy.

Palenie tytoniu pozostaje najczęstszą przyczyną chorób oraz przedwczesnej śmierci w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków 79 000 osób dorosłych, w tym 19 000 niepalących zmarło w UE-25 w 2002 r. w wyniku narażenia na dym tytoniowy w domu (72 000) i w miejscu pracy (7 300).

Komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała:

– Uważam, że każdy Europejczyk zasługuje na pełną ochronę od dymu tytoniowego. Mamy poparcie społeczeństwa i będziemy współpracować z państwami członkowskimi, aby wprowadzić ten postulat w życie...

Obecnie kompleksowe przepisy antynikotynowe obowiązują w dziesięciu państwach UE. Najbardziej surowe przepisy istnieją w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie wprowadzono całkowity zakaz palenia w zamkniętych obiektach publicznych, w środkach transportu publicznego oraz w miejscach pracy. Bułgaria ma pójść w ślady tych państw w 2010 r.

Ostatni sondaż Eurobarometru wskazuje na wzrost popularności polityki antynikotynowej:
• 84 proc. Europejczyków popiera zakaz palenia w biurach i innych miejscach pracy znajdujących się wewnątrz budynków,
• 77 proc. popiera restauracje, w których obowiązuje zakaz palenia,
• 61 proc. popiera bary i puby bez tytoniu.

Zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego wzywa państwa członkowskie do działania w trzech głównych obszarach:
• przyjęcia i wdrożenia w terminie trzech lat od daty przyjęcia zalecenia przepisów służących pełnej ochronie obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych obiektach publicznych, miejscach pracy i w środkach transportu publicznego, zgodnie z treścią art. 8 ramowej konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu,
• wzmocnienia przepisów antynikotynowych środkami dodatkowymi, np. służącymi ochronie dzieci, wspierającymi osoby starające się rzucić palenie oraz obrazkowymi ostrzeżeniami na opakowaniach wyrobów tytoniowych,
• wzmocnienia współpracy na poziomie UE poprzez stworzenie sieci krajowych punktów kontaktowych ograniczania użycia tytoniu.

W ilu państwach stosuje się politykę antynikotynową? We wszystkich państwach członkowskich istnieją pewne formy uregulowań prawnych mających na celu ograniczanie narażenia na działanie palenia i zmniejszanie jego szkodliwych skutków zdrowotnych. Różny jest zakres i charakter tych uregulowań. Dotychczas dziesięć państw członkowskich UE wprowadziło kompleksową ochronę przed narażeniem na dym tytoniowy. W Irlandii i Wielkiej Brytanii obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich zamkniętych obiektach publicznych i miejscach pracy, w tym w barach i restauracjach. Podobny zakaz ma wejść w życie w Bułgarii w czerwcu 2010 r. We Włoszech, Szwecji, na Łotwie, w Finlandii, Słowenii, Francji i Holandii wprowadzono przepisy antynikotynowe pozwalające na utworzenie specjalnych zamkniętych pomieszczeń dla palaczy.

Wspomniana ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu – pierwszy traktat dotyczący zdrowia publicznego – została podpisana przez wszystkich członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ratyfikowały ją dotychczas 164 strony, w tym Wspólnota i jej 26 państw członkowskich.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum