Brak podjazdu lub windy dla niepełnosprawnego w przychodni lub szpitalu? Może być kara finansowa

Autor: oprac. LJ • Źródło: MZ04 listopada 2021 08:44

Obowiązujące od września br. przepisy, które nakładają na placówki medyczne obowiązki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dają też możliwość nałożenia kary, jeśli nie spełnią one tych obowiązków.

Nowe przepisy umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami lub ich ustawowym przedstawicielom wystąpienie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej (fot. ShutterStock)
  • We wrześniu weszły w życie przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Umożliwiają one osobom ze szczególnymi potrzebami wystąpienie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej do placówki medycznej
  • Brak lub niewłaściwa reakcja placówki umożliwi złożenie skargi do PFRON
  • Może to skutkować nakazem zapewnienia dostępności, a niewywiązanie się z tego nałożeniem kary pieniężnej

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt „Dostępność Plus dla zdrowia”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępności dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Pod koniec bieżącego kwartału planuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków, dzięki któremu wybrane w konkursie placówki POZ i szpitale będą mogły uzyskać granty na ten cel.

Większa możliwość egzekwowania swoich praw

Przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które nakładają na placówki medyczne nowe obowiązki, weszły w życie 6 września br.

Wśród najważniejszych zmian dla podmiotów publicznych jest konieczność uwzględniania dostępności w zawieranych umowach i zamówieniach dotyczących zadań publicznych. Minimalny zakres określa art. 6 wspomnianej ustawy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą miały także większą możliwość egzekwowania swoich praw.

Nowe przepisy umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami lub ich ustawowym przedstawicielom wystąpienie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej do danego podmiotu. Brak lub niewłaściwa reakcja umożliwi złożenie skargi do PFRON. Pozytywne jej rozpatrzenie może skutkować nakazem zapewnienia dostępności, a niewywiązanie się z tego nałożeniem kary pieniężnej.

Informacja ma być podana w zrozumiały dla odbiorcy sposób

Wprowadzone zmiany zapewniają także prawo do otrzymania informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych przez placówkę, prawie pacjenta oraz swoim stanie zdrowia w zrozumiały dla odbiorcy sposób.

I tak np. osoba głucha ma prawo uzyskać takie informacje w polskim języku migowym (PJM). Pomocne może być np. przeszkolenie kadry placówki ze znajomości PJM lub wykorzystanie dedykowanych aplikacji mobilnych.

W ocenie resortu zdrowia, program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardów złotych w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Czytaj też:

Wdówik: program Dostępność Plus przekonuje, że niepełnosprawność nie oznacza wyroku

Rządowy program Dostępność plus to m.in. doposażenie placówek i zmiana procedur

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum