Błędy medyczne - zamiast do sądu, do ubezpieczyciela

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 29 czerwca 2011 11:07

Po wejściu w życie Ustawy o prawach pacjenta roszczeń za błędy medyczne można będzie dochodzić pozasądowo od 2012 roku. Orzecznictwo w tej kwestii będą sprawować wojewódzkie komisje jednak propozycje odszkodowania przedstawi zakład ubezpieczający daną lecznicę.

Błędy medyczne - zamiast do sądu, do ubezpieczyciela
Nowe przepisy będą obowiązywać od 2012 r.. w skład wojewódzkich komisji do spraw orzekania o błędach medycznych wejdą specjaliści z zakresu medycyny i prawa. Komisje będą miały trze miesiące na orzeczenia w danej sprawie.

Jak przypomina Gazeta Prwna, na mocy nowych przepisów na szpitalach będzie ciążył obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Ubezpieczyciel będzie zaś zobowiązany do przedstawienia propozycji odszkodowania za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem ich zaniechania.

Maksymalna wysokość świadczenia w 12- miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1,2 mln zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta jest to 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci - odszkodowanie wynosi 300 tys. zł.

Więcej: www.gazetaprawna.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum