tokfm.pl/ Rynej Zdrowia | 22-01-2015 20:04

Biuro RPP radzi jak zaprosić pacjenta do gabinetu

Wywoływanie pacjenta po nazwisku przed gabinetem lekarskim to łamanie prawa. Tak samo jak wywieszenie na drzwiach poradni listy z kolejnością przyjęć i nazwiskami poszczególnych chorych - przypomina Marzanna Bieńkowska, kierownik zespołu interwencyjno-poradniczego w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Dodaje: - Świadczeniodawca ma obowiązek zachowania tajemnicy związanej z pacjentem. Wyczytywanie nazwisk nie jest właściwe. Rzecznik praw pacjenta prowadził kiedyś postępowanie związane z wywieszeniem na drzwiach poradni listy z kolejnością przyjmowania pacjentów, z ich imionami i nazwiskami, kto ma po kolei wchodzić.

W tej kwestii wypowiadał się także Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oceniając, że takie wyczytywanie stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

GIODO powoływał się m.in. na ustawę o ochronie danych oraz na ustawę o zawodzie lekarza.

Więcej: www.tokfm.pl