Bez tego skierowanie na rehabilitację jest nieważne. Zabiegów nie będzie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Rynek Zdrowia01 września 2022 17:30

Skierowanie do fizjoterapeuty i na rehabilitację może okazać się nieważne i często takie właśnie jest. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina stanowisko Ministerstwa Zdrowia, w którym resort szczegółowo określa, co powinno zawierać prawidłowo wystawione skierowanie. Przepisy w tym zakresie zmieniły się.

Bez tego skierowanie na rehabilitację jest nieważne. Zabiegów nie będzie
Bez tego skierowanie na rehabilitację jest nieważne. MZ przypomina zasady Fot. Adobestock
 • Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przypomina najważniejsze zasady dotyczące prawidłowych skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne
 • Prawidłowo wystawione skierowanie musi zawierać szereg elementów elementy, inaczej może okazać się nieważne. Kluczowe są m.in. pieczęć z nazwą i adresem świadczeniodawcy wraz z numerem umowy zawartej z NFZ czy kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10
 • Poza tym na skierowaniu muszą się znaleźć informacje o chorobach przebytych i współistniejących czy przyjmowaniu niektórych leków, mogących mieć wpływ na proces rehabilitacji albo na postępowanie fizjoterapeutyczne
 • PPOZ wskazuje, że choć wprowadzono modyfikacje w zasadach wystawiania skierowań, nie wszystkie elementy zamieszczone są na nich prawidłowo, co skutkuje koniecznością odmowy wykonania zabiegu

Bez tego skierowanie na rehabilitację jest nieważne. MZ wylicza zasady

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawiło stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące niezbędnych elementów skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych.

Bez tych elementów skierowanie na rehabilitację będzie nieważne, co może okazać się ogromnym problemem dla pacjenta.

Na skierowaniach na rehabilitację do fizjoterapeuty powinny znajdować się:

 • pieczęć, naklejka albo nadruk zawierający nazwę (firmy) i adres świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, w przypadku braku tego numeru, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć wpływ na proces rehabilitacji albo na postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • podpis oraz imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, a także datę wystawienia skierowania.

Jak przypomina organizacja zasady w zakresie skierowań zmieniły się. Wprowadzono zmianę organizacji udzielania świadczeń fizjoterapii domowej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz szczegółowo zostały określone nowe zasady współpracy między lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego a fizjoterapeutą.

Nowe zasady w rehabilitacji. Błędne skierowania to odmowa zabiegu

Obecnie przepisy wskazują, że świadczeniodawca, czyli fizjoterapeuta, który realizuje skierowanie na cykl zabiegów, jest zobowiązany do przekazania lekarzowi wystawiającemu skierowanie informacji o sposobie oraz efektach zakończonego cyklu zabiegów.

Jak czytamy dalej, na tej podstawie lekarz decyduje o:

 • zakończeniu terapii,
 • potrzebie jej kontynuowania,
 • zmianie trybu leczenia.

PPOZ wskazuje, że choć wprowadzono modyfikacje w zasadach wystawiania skierowań, nie wszystkie elementy zamieszczone są na nich prawidłowo, co skutkuje koniecznością odmowy wykonania zabiegu ze względu na braki formalne w skierowaniu.

W stanowisku ujęto również, że mając na względzie:

 • wprowadzenie od 2022 roku e-skierowań dla świadczeń rehabilitacyjnych, których kształt nie został wyodrębniony dla świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej,
 • posiadany zakres kompetencji i odpowiedzialności zarówno przez lekarza jak i fizjoterapeutę, których role powinny się uzupełniać, a działania powinny być zorientowane na osiągnięcie efektu terapeutycznego pacjenta

- do czasu wprowadzenia zmian w obszarze świadczeń rehabilitacyjnych, zaleca się, aby obligatoryjne elementy uwzględniane były w skierowaniu.

W stanowisku pojawiło się także interpretacja, z której wynika, że w przypadku braku informacji o chorobach przebytych albo innych czynnikach mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji – brakiem nie powinien być obciążany pacjent.

- W takiej sytuacji informacje w zakresie chorób współistniejących powinny zostać uzupełnione w dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutę podczas wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej – czytamy.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum