Bez orzeczenia nie ma ulgi

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 25 marca 2009 08:51

Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu niepełnosprawnych mogą skorzystać z ulgi w PIT. Ulga rehabilitacyjna przysługuje, gdy podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności. Ustawa o PIT precyzuje, którym podatnikom i z jakim orzeczeniem ulga przysługuje.

Osoby niepełnosprawne lub osoby, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, mogą swój dochód w rocznym PIT pomniejszyć o wydatki rehabilitacyjne. Aby z tego odliczenia skorzystać, podatnik musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Bez niego ulgi rehabilitacyjnej w rocznym PIT uwzględnić nie można.

– Aby prawidłowo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, osoba niepełnosprawna powinna zweryfikować, czy jest do niej uprawniona, ocenić, czy wydatek mieści się w katalogu wskazanym w ustawie o PIT oraz czy został poniesiony w celu rehabilitacji lub ułatwienia czynności życiowych w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – wyjaśnia Gazecie Prawnej Hanna Czogalla, starszy konsultant w Grant Thornton Frąckowiak.

Zgodnie z ustawą o PIT do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej upoważnieni są niepełnosprawni podatnicy, tzn. osoby zaliczone do I, II lub III grupy inwalidztwa lub podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną będącą członkiem najbliższej rodziny zaliczoną do jednej z tych grup inwalidztwa albo niepełnosprawne dziecko do lat 16, wobec którego orzeczono niepełnosprawność (jeśli dochody osoby będącej na utrzymaniu nie są wyższe niż 9120 zł rocznie) bądź osoby, którym przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Zdaniem Hanny Czogalli warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest udokumentowanie niepełnosprawności podatnika lub niepełnosprawnego członka bliskiej rodziny, który pozostaje na jego utrzymaniu, przez: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Wszyscy eksperci są zgodni co do konsekwencji niewłaściwego korzystania z ulgi. W przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych podatnik stosujący odliczenia, np. niezgodnie z przyznaną grupą inwalidztwa, jest uznawany za osobę nieuprawnioną do ulgi.

Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania podatkowego może zakwestionować takie odliczenie i domagać się korekty złożonego zeznania rocznego, określając kwotę podatku za rok podatkowy oraz odsetek z tytułu zaległości podatkowej. Podatnik może też odpowiadać za wykroczenie skarbowe na podstawie art. 56 kodeksu karnego skarbowego.

3,9 mln przybliżona liczba osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełno-sprawności (dane za III kw. 2008 r.).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum