Będzie nowelizacja ustaw podpisanych przez prezydenta?

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 listopada 2008 13:17

Iwona Łukacijewska z PO zapowiedziała, że jeśli nie uda się odrzucić w Sejmie prezydenckiego weta wobec tzw. ustawy wprowadzającej, ustawy o ZOZ-ach oraz o pracownikach ochrony zdrowia, Platforma będzie nowelizowała trzy pozostałe akty prawne z pakietu zdrowotnego, które uzyskały akceptację głowy państwa.

Minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyła w środę, że zawetowanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej reformę oznacza, że żadna z sześciu ustaw zdrowotnych nie wejdzie w życie. W ustawie wprowadzającej zostały określone terminy wejścia w życie pięciu pozostałych ustaw zdrowotnych. Jej zawetowanie sprawia, że ustawy nie mają terminów, od których miałyby zacząć obowiązywać.

Iwona Łukacijewska podkreśliła, że PO na razie nie przedstawi projektów nowelizacji, ponieważ liczy, że w Sejmie uda się odrzucić weto prezydenta.

- W przyszłym tygodniu mam spotkanie z minister Kopacz i będziemy się zastanawiać nad dalszymi działaniami. Powiemy o nich dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii weta prezydenta. Jeżeli Sejm go nie odrzuci, będziemy nowelizować podpisane ustawy tak, by mogły wejść w życie - powiedziała wiceprzewodnicząca klubu PO, która zasiada w sejmowej komisji zdrowia.

Pierwsza z podpisanych przez prezydenta ustaw zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier.

W ustawie zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu zapisano też prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Zgodnie z ustawą, pacjent ma też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za bezzasadne).

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum