Będą zmiany w prawie dla uzdrowisk

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 25 stycznia 2010 17:26

Rada Ministrów ma zaopiniować nowelizację ustawy o uzdrowiskach.

Ministerstwo Zdrowia przekazało pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W noweli zaproponowano m.in. nowe brzmienie definicji lecznictwa uzdrowiskowego. Została ona uszczegółowiona poprzez wskazanie dwóch charakterystycznych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego – leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Dodatkowo wyjaśniono, na czym taki rodzaj rehabilitacji ma polegać. Uzupełnienie ustawy o to pojęcie związane jest z wzrostem zainteresowania programami rehabilitacyjnymi realizowanymi w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Proponowana nowelizacja doprecyzowuje klasyfikację zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Jednocześnie uwzględniono postulat zakwalifikowania zakładów przyrodoleczniczych do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, będących do tej pory jedynie jednostkami organizacyjnymi takich zakładów.

Powyższe rozwiązanie ma na celu prawne uregulowanie przypadków, w których już istniejące zakłady przyrodolecznicze funkcjonują jako samodzielne jednostki. Jednocześnie, na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakłady takie mogą funkcjonować jako jednostki organizacyjne zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Z ustawy wykreślono przepis art. 12, który stanowił o obowiązku zapewnienia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego warunków do prowadzenia nauczania i wychowania dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Więcej na stronie resortu zdrowia

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum