×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Będą zmiany w ministerialnym rozporządzeniu. Dotyczą głównie diagnostów, ale nie tylko

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia14 czerwca 2023 17:15

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r., które dotyczy szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Co się zmieni?

Będą zmiany w ministerialnym rozporządzeniu. Dotyczą głównie diagnostów, ale nie tylko
Zmiany są efektem wprowadzenia ustawy o medycynie laboratoryjnej. Fot. Shutterstock
  • 10 dni na konsultacje publiczne i uzgodnienia mają zainteresowani zmianami, jakie zaprojektowało Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2019 r.
  • Zmiany te mają przede wszystkim związek ze zmianami przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadzonymi ustawą o medycynie laboratoryjnej, która weszła w życie 10 grudnia 2022 r.
  • Zmienia się także treść załączników do rozporządzenia. Chodzi o kod KRDL oraz kody rodzajów praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa diagnostów. Potrzebny kod

Jak uzasadnia wnioskodawca, na podstawie zmienionych przepisów diagności laboratoryjni mogą wykonywać działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej. Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać tę działalność, podobnie jak każdy inny podmiot wykonujący działalność leczniczą, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Analogicznie jak w przypadku przedstawicieli innych zawodów medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów) organem rejestrowym dla tych diagnostów laboratoryjnych, którzy będą wykonywać działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej, będzie organ samorządu zawodowego, tj. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

- W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do rozporządzenia zmian mających na celu określenie zakresu danych we wniosku o wpis diagnosty laboratoryjnego do rejestru oraz zakresu danych w księdze rejestrowej. Zakresy danych są spójne z zakresami danych dotyczących praktyk przedstawicieli innych zawodów medycznych, którzy mogą wykonywać działalność leczniczą w tej formie. Obejmują one dane identyfikujące diagnostę wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej albo grupowej), w szczególności firmę, rodzaj praktyki, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz rodzaj i zakres wykonywanej przez niego działalności, a także dane teleadresowe – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Trzeba ujednolicić przepisy

Projektodawca dodaje, że mając na celu ujednolicenie i zapewnienie spójności przepisów dotyczących diagnostów laboratoryjnych oraz w związku z prowadzonymi aktualnie pracami w zakresie poprawy jakości danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do rozporządzenia wprowadzono zmiany redakcyjne i uzupełniające w niektórych przepisach dotyczących pozostałych zawodów medycznych, które mogą być wykonywane w formie praktyki zawodowej, tj. lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz podmiotów leczniczych.  

- Ponadto wprowadzono zmiany zaproponowane przez Centrum e-Zdrowia w ramach prowadzonego obecnie programu poprawy jakości danych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w związku z planowanym przeniesieniem tego rejestru z platformy P1 na platformę P2) - stwierdza projektodawca.

Zmiany dotyczą m.in. adresu do korespondencji, który będzie gromadzony w systemie teleinformatycznym jedynie w przypadku wspólników spółki cywilnej, z uwagi na specyfikę spółki cywilnej, która będąc jednym podmiotem wykonującym działalność leczniczą nie jest jednym przedsiębiorcą (jak inne spółki); przedsiębiorcami są wspólnicy spółki.

- Z uwagi na powyższe adres do korespondencji powinien być gromadzony jedynie w przypadku wspólników spółki cywilnej – w odniesieniu do wszystkich grupowych praktyk zawodowych prowadzonych w tej formie, tj. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych – czytamy w podsumowaniu projektu.

Dodano także, w przepisach dotyczących części I wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie grupowej praktyki zawodowej w formie spółki, informację dotyczącą Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) spółki. Zaproponowana zmiana będzie odnosiła się do wszystkich grupowych praktyk zawodowych.

Na konsultacje i uzgodnienia wyznaczono 10-dniowy termin. Zmiany  mają wejść w życie w 14 dni od chwili ogłoszenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum