NRL, DMX/Rynek Zdrowia | 23-12-2011 17:33

Batalia o recepty: Maciej Hamankiewicz chce terminu spotkania z ministrem

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w piątek (23 grudnia) wystosował list do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o wskazanie terminu i miejsca spotkania w sprawie zmian w ustawie refundacyjnej.

Maciej Hamankiewicz wysłał do ministra zdrowia krótki, jednozdaniowy list:

"Nawiązując do złożonej na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 16 grudnia 2011 r. deklaracji powołania wspólnego zespołu w celu przygotowania propozycji rozwiązań legislacyjnych spraw, które utrudniają lekarzom i lekarzom dentystom wykonywanie ich zawodu, zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze wskazanie terminu i miejsca spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z zespołem powołanym przez Naczelną Radę Lekarską" - napisał prezes NRL do Bartosza Arłukowicza.

Przypomnijmy, że w czwartek (22 grudnia) na stronie internetowej NIL opublikowany został poprzedni list prezesa NRL do ministra zdrowia dotyczący oceny realizacji działań Bartosza Arłukowicza zapowiedzianych podczas spotkania z lekarzami 16 grudnia br.

Maciej Hamankiewicz w liście do ministra Arłukowicza podkreślał, że ''jak dotychczas realizacja działań obiecanych przez Pana Ministra nie jest satysfakcjonująca dla środowiska lekarskiego''.

Prezes NRL zwraca uwagę, że nie został dotychczas opublikowany wspólny komunikat ministra zdrowia i prezesa NFZ w sprawie interpretacji terminu "udokumentowane względy medyczne" - publikacja miała nastąpić tuż po posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodał, że nie jest także znana ostateczna treść projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich, który - zgodnie z wypowiedzią Bartosza Arłukowicza - miał wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego.

Maciej Hamankiewicz zaznaczał również, że jeżeli treść rozporządzenia w sprawie recept lekarskich i realizacja pozostałych propozycji zaprezentowanych przez ministra zdrowia nie zagwarantują możliwości wystawienia recepty w sposób bezpieczny dla lekarza, uczciwy wobec pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia, to eskalacja protestu środowiska lekarskiego będzie nieunikniona.

Przypomnijmy, że w uchwale podjętej 2 grudnia podczas nadzwyczajnego posiedzenia NRL „rekomenduje się lekarzom (...), z uwagi na brak możliwości jednoznacznego weryfikowania uprawnień pacjenta do leków refundowanych (...), aby po 1 stycznia 2012 r. powstrzymywali się od orzekania o uprawnieniach pacjentów do recept refundowanych oraz od wypisywania odpłatności”.

- Na recepcie zastosuj pieczątkę: „Refundacja leku do decyzji NFZ” - radził na lekarzom Maciej Hamankiewicz. - Pacjent ma zgłosić się do tej firmy, która go ubezpiecza, w sprawie klasyfikacji choroby.

Samorząd lekarski przygotował już 10 tys. pieczątek takiej treści, które będą rozdawane lekarzom. Według prezesa NRL, jeżeli przed 1 stycznia 2012 r. uda się wprowadzić postulowane przez lekarzy zmiany ustawowe, powrócą oni do wypisywania recept refundowanych bez wspomnianej pieczątki.