Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem?

Autor: oprac. JW • Źródło: money.pl, spidersweb.pl, Dziennik Gazeta Prawna07 maja 2021 12:05

W życie mają wejść przepisy, które nałożą na pracodawcę obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy, gdy prewencyjna, wyrywkowa kontrola wykaże obecność alkoholu lub podobnie działającego środka.

Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem?
Pracodawcy będą mogli przeprowadzać prewencyjne, wyrywkowe kontrole pracowników na obecność alkoholu i narkotyków. Fot. PTWP
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce znowelizować prawo tak, by umożliwić przedsiębiorcom przeprowadzenie prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków
  • Resort zwraca uwagę, że obecnie pracodawca nie może nie dopuścić do pracy osoby nietrzeźwej
  • Przepisy nałożą na pracodawcę obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy ze względu na uzasadnione podejrzenie, że jest w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

"Pracownik słania się na nogach i narzeka na ból głowy? Pracodawca dziś może snuć tylko domysły, co się kryje za złym stanem zdrowia zatrudnionego. Jednak już wkrótce zamiast domysłów, będzie on mógł go wysłać na prewencyjną, wyrywkową kontrolę na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach" - czytamy w serwisie money.pl.

Trzeźwość będzie można sprawdzić także u pracownika nieetatowego

Przepisy będzie można zastosować także w przypadku pracowników fizycznych, którzy zatrudnieni są na innej podstawie niż stosunek pracy. To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rząd odpowiedni projekt ustawy miałby przyjąć już w III kwartale 2021 roku. Znowelizowane miałyby być Kodeks pracy oraz ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jak zwraca się uwagę, projektowana regulacja ma m.in. na celu rozwiązanie problemu braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność narkotyków w ich organizmach.

Obecnie nie ma przepisów regulujących procedurę. Dodatkowo nie ma „wyraźnej podstawy prawnej” do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub zażywał je w czasie pracy.

Nowe przepisy ułatwią czy utrudnią kontrole trzeźwości?

"Obecnie sytuacja wygląda tak: pijany pracownik może usiąść za kierownicą ciężarówki, za sterami dźwigu budowlanego czy rozpocząć dyżur dróżnika kolejowego, ale jego pracodawca jest całkowicie bezsilny i może co najwyżej wezwać policję. Gdy patrol w końcu pojawia się, zwykle nie ma już kogo skontrolować" - zauważa serwis spidersweb.pl. 

Jak jednak zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", choć pracodawcy apelują o zmianę przepisów, która jednoznacznie umożliwiłaby im prowadzenie prewencyjnych kontroli alkomatem, zdaniem prawników mogą to robić już teraz. I robią.

"W praktyce firmy już teraz badają trzeźwość, powołując się na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy. Uznają, że obowiązek ten ma nadrzędne znaczenie, a jego naruszenie wywołuje poważniejsze konsekwencje niż działanie niezgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z czerwca 2019 r). Ten ostatni uznał, że firmy nie mogą samodzielnie sprawdzać pracowników przy użyciu alkomatów (bo chodzi w tym przypadku o informację o stanie zdrowia, która jest szczególnie chroniona). Zdaniem wielu prawników sprawdzanie trzeźwości jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów, a zmiana prawa mogłaby tylko skomplikować całą sytuację" - czytamy. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum