Badania lekarskie a dostęp do danych pracownika

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 17 października 2009 16:01

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przypomina, że pracodawca nie ma dostępu do danych o stanie zdrowia pracownika.

Dlatego też, wystawiając pracownikowi skierowanie na badania okresowe, pracodawca nie ma prawa zaznaczyć, iż dany pracownik pozostaje pod stałą kontrolą lekarską.

Kodeks pracy stanowi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim (art. 229 par. 2 zdanie pierwsze), które przeprowadza się na podstawie skierowania wydawanego przez pracodawcę. Powinno ono zawierać określenie: rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona – w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy. Pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu.

Skierowanie powinno również zawierać określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, oraz informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa powyżej, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego albo brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, albo istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum