BCC ws. potrzeby zmian regulacji rynku suplementów diety

Autor: BCC/Rynek Zdrowia • • 23 maja 2014 18:57

Aktem prawnym regulującym rynek suplementów diety jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Niestety, pomimo licznych nowelizacji, jej stosowanie pozostaje niejasne i niejednolite - ocenia BCC.

Ustawa nie realizuje żadnego z potencjalnie stawianych przed nią celów: nie gwarantuje w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa konsumenta, ani nie tworzy przejrzystych zasad działania przedsiębiorców - zwraca uwagę BCC.

"Dotychczasowa niespójność przepisów w sposób ewidentny wskazuje na konieczność wyodrębnienia suplementów diety z reżimu obowiązującej obecnie ustawy na poczet nowego aktu prawnego, regulującego jedynie materię omawianego segmentu rynku, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności stworzenia precyzyjnej definicji samego suplementu diety" - czytamy w stanowisku ekspertów Business Centre Club.

Przedsiębiorcy wskazują w konsultacjach, że regulacja powinna zapewniać bezpieczeństwo konsumenta poprzez zwiększenie dostępu do informacji i uporządkowanie rynku suplementów diety, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wyeliminowania obrotu nielegalnymi produktami.

Kluczowe obszary wymagające zmian dotyczą - w ocenie BCC - zarówno stworzenia funkcji gwarancyjnej dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców - uczestników łańcucha dystrybucji. Regulację tę powinien uzupełniać system surowych kar za prowadzenie obrotu suplementami diety, dla których nie dokonano zgłoszenia lub które zostały negatywnie zweryfikowane przez inspekcję sanitarną w celu wyeliminowania obrotu nielegalnymi suplementami diety.

Kolejny postulat to wyeliminowanie uznaniowości organów administracji w procesie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń suplementów diety poprzez podporządkowanie procedury przepisom prawa administracyjnego, w tym w szczególności nadanie rangi decyzji administracyjnej opinii prezesa Urzędu Rejestracji Leków wydawanej w trakcie postępowania wyjaśniającego, co pozwoli uruchomić drogę odwoławczą oraz umożliwi definitywne wyjaśnienie statusu produktu, głównie w zakresie możliwości pozostawienia w obrocie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum