BCC o ustawie antydopalaczowej

Autor: BCC/Rynek Zdrowia • • 06 lutego 2014 19:20

Proponowane przez resort zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych ustaw dostosują krajowe procedury wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do obowiązujących i praktykowanych w krajach UE - zauważa Business Centre Club.

W przesłanym nam w czwartek (6 lutego) stanowisku podkreśla się, że firmy członkowskie BCC z branży medycznej wielokrotnie wskazywały na potrzebę objęcia większą ustawową kontrolą tzw. dopalaczy. BCC przypomina, że zmiany w szczególności dotyczą:

- ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (nowe regulacje przewidują reglamentację leków (OTC) dostępnych bez recepty zawierających w swym składzie substancje psychoaktywne, będzie je można zakupić jedynie w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych);

- ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzyma większe uprawnienia nadzorcze nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych).

W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sprecyzowana zostanie definicja nowych substancji psychoaktywnych, jako ”podobnych do środków odurzających i substancji psychotropowych”. Przedsiębiorcy podejrzewani o sprzedaż dopalaczy utracą możliwość wnoszenia sprzeciwu przeciwko przeprowadzonej przez GIS kontroli. Ten zapis nieco dyskusyjny powinien dotyczyć wyłącznie kontroli, gdy jej przeprowadzenie jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia - zwraca uwagę BCC.

Nowe regulacje dotyczą także producentów leków. Część z nich będzie musiała zmienić ich skład lub wielkość opakowania w celu uniknięcia konieczności wycofania z obrotu produktów leczniczych przekraczających ustalony poziom zawartości substancji psychoaktywnych. Należy zaznaczyć, że proponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na lepszą ochronę zdrowia i życia obywateli, szczególnie bezpieczeństwo ludzi młodych bez istotnego pogorszenia sytuacji przedsiębiorców.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum