BCC: KRUS narusza Konstytucję

Autor: PP/Rynek Zdrowia • • 24 listopada 2008 12:02

Business Centre Club domaga się włączenia rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Jak czytamy w wydanym przez organizację oświadczeniu obecnie panujący stan prawny, daje rolnikom nieuzasadnione w ich ocenie przywileje. Zdaniem BCC rodzi to poczucie głębokiej niesprawiedliwości i nierównego traktowania przedsiębiorców. W ich ocenie jest naruszeniem prawa do równości, które gwarantuje art. 32 Konstytucji RP.

Dług publiczny przekroczył 550 mld zł, deficyt budżetowy sięga 16 mld zł, a podatnicy dopłacą w przyszłym roku do KRUS ponad 16 mld złotych i do systemu emerytalnego 31 mld zł. Tzw. sztywne wydatki (czyt. socjalne) zabierają 70% wszystkich wydatków publicznych. 
W ocenie BCC jednym z najbardziej drastycznych przykładów nieracjonalnego zarządzania środkami publicznymi jest system ubezpieczeń społecznych rolników.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe w 2007 roku w gospodarstwach rolników wyniósł ok. 3682 zł, a w gospodarstwach pracowników ok. 3070 zł. 
Największy wzrost dochodów we wszystkich grupach społecznych wystąpił w gospodarstwach domowych rolników, gdzie wyniósł 20,1%, podczas gdy w pozostałych grupach średnio 8,6%.

Według Eurostat dochody w rolnictwie w 2007 r. były wyższe o ponad 23% niż w 2006. O ile w 2004 r. średni dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowił 113,2% średniej płacy netto w gospodarce narodowej, to w roku 2006 wskaźnik ten wyniósł 144,1%, a w 2007 r. już 173,5%. Udział dotacji do rolnictwa w budżecie państwa wynosił w ubiegłym roku 14,6%, natomiast udział wsi w dochodach państwa oscylował w bieżącym roku wokół 1,7%. Dlatego, jak przekonują działacze Business Centre Club’u gospodarstwa rolne korzystają więc z nieuzasadnionych w obecnej sytuacji ekonomicznej przywilejów, obciążając płatnościami inne, często dużo uboższe grupy społeczne.

- Każdy Polak zatrudniony poza rolnictwem płaci rocznie ponad 1 tys. zł na emerytury rolnicze. Każdy rolnik, niezależnie od wysokości dochodów i wielkości majątku płaci 64 zł składki emerytalno-rentowej. A nawet najmniej zarabiający przedsiębiorca działający poza rolnictwem, na ZUS co miesiąc musi przekazać prawie 800 zł. Do tego, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych, rolnicy nie płacą podatku dochodowego! – uzasadniają przedstawiciele organizacji.

Business Centre Club domaga się m.in.: włączenia rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego a także zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat, zamiast 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
Postulaty skierowano do premiera Donalda Tuska. Jednocześnie zarząd BCC podjął decyzję, aby na mocy swoich uprawnień wynikających z ustawy o organizacjach pracodawców zaskarżyć funkcjonowanie KRUS do Trybunału Konstytucyjnego. Z wnioskiem o wsparcie działań BCC zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum