Aptekarze upominają się o ministerialny nadzór

Autor: NIA/Rynek Zdrowia • • 24 września 2012 13:45

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przypomina Ministrowi Zdrowia o wyroku NSA w sprawie ustalenia urzędu właściwego do nadzoru nad lekami dystrybuowanymi przez spółkę zarejestrowaną za granicą.

Aptekarze upominają się o ministerialny nadzór

31 sierpnia 2010 roku Minister Zdrowia postanowił o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wskazania organu właściwego do sprawowania nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi.

Chodziło o ustalenie czy Główny Inspektor Farmaceutyczny jest właściwym organem w sprawie zbadania zgodności z prawem postępowania firmy AstraZeneca TJK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, a w szczególności ustalenia, czy prowadzenie przez ten podmiot obrotu hurtowego produktami leczniczymi odbywa się na podstawie zezwolenia oraz czy w ramach prowadzonej działalności podmiot ten spełnia wymagania określone przepisami ustawy, w tym przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2012 r. potwierdził, że Główny Inspektor Farmaceutyczny jest właściwym do podjęcia działań w tej sprawie.

W związku z tym, szef NRA wystąpił do Ministra Zdrowia o "szczególny nadzór nad sposobem załatwiania sprawy przez podległe organy".

Więcej: http://nia.org.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum