Aptekarze skarżą się ministrowi na praktyki NFZ

Autor: OIA Katowice/Rynek Zdrowia • • 19 czerwca 2013 13:03

Śląska Izba Aptekarska na ręce ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza złożyła skargę w sprawie nakładania kar finansowych na apteki przez NFZ.

Aptekarze skarżą się ministrowi na praktyki NFZ

"Naszym zdaniem, NFZ jako płatnik w polskim systemie opieki zdrowotnej, tworząc błędne interpretacje prawne, akceptuje niezgodne z obowiązującym prawem działania niektórych swoich oddziałów. Kary finansowe nakładane na apteki przez podległe mu jednostki nie mają umocowania w polskim prawie" - piszą farmaceuci w liście do ministra zdrowia.

Ich zdaniem, sprawa pod względem prawnym jest nieskomplikowana. Tymczasem - w opinii ŚRA - NFZ stosuje błędną interpretację.

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept zmieniło zapis par. 8 ust. 6 p.2 zastępując wyrażenie "dokonał refundacji" na "dokonał nienależnej refundacji".

Jak twierdzą aptekarze, zmiana ta w oczywisty sposób miała spowodować, aby apteki były karane tylko wtedy, gdy za błędnym przekazaniem danych nastąpiłaby wypłata przez fundusz nienależnej refundacji, a nie za samo błędne przekazanie danych – np.: przekazanie daty z "przeterminowanej" recepty w taki sposób, że mieści się jeszcze w okresie ważności recepty.

"Prezes NFZ, zmieniając interpretację powyższego rozporządzenia, twierdzi, że NFZ może nakładać kary również za samo błędne oddanie danych, niezależnie od tego czy refundacja należy się czy nie, a nawet próbuje dowodzić, że w takim przypadku refundacja jest nieuprawniona. Jednakże rozporządzenie zdecydowanie uzależnia nakładanie kary od jednoczesnego zaistnienia dwóch przesłanek: oddania danych niezgodnych ze stanem faktycznym i uzyskania nienależnej refundacji" - oceniają farmaceuci.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum