gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia | 06-05-2017 20:44

”Apteka dla aptekarza” do Trybunału Konstytucyjnego?

Według konstytucjonalisty prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma wiele wad z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP, co stanowi poważne podstawy do skierowania go do Trybunału Konstytucyjnego.

”Apteka dla aptekarza” do Trybunału Konstytucyjnego? Fot. Archiwum

Istnieją poważne podstawy do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne - wynika z opinii prof. Bogusława Banaszaka, specjalistę prawa konstytucyjnego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor uważa, że zapisy w nowym prawie są sprzeczne m.in. z zasadą racjonalności działania ustawodawcy (art. 2), zasadą wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22), zasadą wolnej konkurencji (art. 20), a także ewidentnie ograniczają prawo do własności (gwarantowane w art. 20 i 64 Konstytucji RP).

Profesor Banaszak zauważa również, że w ramach dyskusji nad ustawą mocno akcentowano szkodliwe oddziaływanie wprowadzonych rozwiązań dla konsumentów. Wskazywano, że ograniczenie wolnej konkurencji i wolności działalności gospodarczej nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen leków, co bezpośrednio uderzy w interesy pacjentów. Zważywszy na to, że do elementów konstytucyjnej ochrony konsumenta należy zwalczanie monopoli oraz ochrona wolnej konkurencji trzeba uznać proponowaną ustawę za naruszającą art. 76 Konstytucji RP.

Senat 21 kwietnia zakończył prace nad zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne przyjmując bez poprawek tekst uchwalony wcześniej przez Sejm. Ostatecznie senatorowie zadecydowali, że nowe apteki będą mogli zakładać wyłącznie farmaceuci, a jedna osoba będzie mogła mieć nie więcej niż cztery placówki. Przyjęta przez senat regulacja przewiduje także wprowadzenie kryterium geograficzno-demograficznego. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Czytaj: www.biznes.gazetaprawna.pl