Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 29-05-2020 13:44

Adwokat: lekarz może odmówić pracy, jeśli ryzyko dla jego zdrowia i życia jest nieakceptowalne

Przekonanie, że medyk w czasie epidemii jest jak żołnierz na wojnie i nie może odmówić pracy ze względu na naruszenia BHP, jest błędne. Już normy Konstytucji zakazują naruszania np. praw do ochrony zdrowia, poszanowania godności ludzkiej. Te prawa przysługują przecież także medykom - twierdzi adw. Marcin Bogdanowicz.

Prawa do ochrony zdrowia i poszanowania godności ludzkiej przysługują także medykom - przypomina adwokat Fot. Shutterstock

Adwokat uważa, że przepis kodeksu pracy (art. 210 par. 5), który stanowi, że osoba ratująca życie nie może odmówić pracy ze względu na naruszenia BHP, jest niekonstytucyjny i powinien zostać znowelizowany.

"W warstwie słownej przepis brzmi tak, jak gdyby lekarze i inni ratownicy musieli iść na czołgi nawet „bez patyka”, choćby na pewną śmierć. (...) Ale nie mogą też uciec z pola walki, po prostu wyjść ze szpitala, bo trochę się przestraszyli (...). Dlatego w doktrynie przyjęto koncepcję trzech poziomów ryzyka: normalnego w danym zawodzie, podwyższonego - czyli takiego, które nie powinno zaistnieć, ale nie daje prawa do odstąpienia od pracy - oraz nieakceptowalnego. To ostatnie występuje, gdy sprawy zajdą już tak daleko, że pracownikowi rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem zagraża śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu" - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zapytany, co może być podstawą odmowy wykonywania pracy, adwokat tłumaczy, że narażeni są głównie medycy frontowi: ratownicy, pracownicy izby przyjęć, oddziałów ratunkowych. Wyjaśnia, że można rozważać oddziały przyjmujące pacjentów z objawami zbliżonymi do COVID-19, pulmonologię, może internę. Dodaje, że trzeba mieć na uwadze także inne czynniki, np. brak triage’u w placówce, lokalne nasilenie epidemii.

Podpowiada, że lekarz, który podejmuje decyzję o odmowie wykonania świadczenia, przede wszystkim musi o tym zawiadomić przełożonego lub kierownika placówki i przedstawić uzasadnienie. Podkreśla, że to warunek legalności odmowy pracy, ponadto informować trzeba z należytym wyprzedzeniem, przynajmniej poprzedniego dnia, aby zapewnić placówce czas na zmianę organizacji pracy.

Więcej: gazetaprawna.pl