PAP/Rynek Zdrowia | 18-09-2011 16:36

Adam Sandauer: system prawny nie chroni poszkodowanych pacjentów

Podczas kongresu Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, który odbył się w niedzielę (18 września), Adam Sandauer apelował do komitetów wyborczych, by przedstawiły ocenę sytuacji pacjentów i rozwiązania mające na celu ochronę ich praw.

- Przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Rzecznik Praw Pacjenta jako element administracji rządowej nie może działać skutecznie. Ten urząd jest niewłaściwie umiejscowiony: powinien być elementem kontroli Sejmu, a nie rządu - podkreślił Sandauer.

W jego opinii, w Polsce powinny obowiązywać rozwiązania skandynawskie.

- Odszkodowanie powinno być wypłacane już za sam fakt zaistnienia niewłaściwych skutków, które nie wynikają z choroby i prawidłowego leczenia - dodał honorowy przewodniczący Primum Non Nocere.

Zaznaczył, że w Polsce 2-3 tys. osób rocznie zgłasza do izb lekarskich skargi dotyczące niewłaściwego leczenia. Pozytywnie rozpatrywanych jest tylko około 200.

W 2011 r. weszły w życie przepisy umożliwiające dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności występowania na drogę sądową. Odszkodowania dotyczą jedynie szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Orzekają o nich wojewódzkie komisje.

- Mimo poważnych zastrzeżeń wobec koncepcji, wedle których będą działać komisje do orzekania o odszkodowaniach, zarząd Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere uważa, iż należy skorzystać z prawa do rekomendowania członków komisji. To stanowisko wynika wyłącznie z konieczności dostosowania się do zasady, iż "nieobecni nie mają racji" - podkreśla Primum Non Nocere w komunikacie wydanym z okazji kongresu.