Adam Sandauer nie został rzecznikiem praw pacjenta!

Autor: PAP, SA/Rynek Zdrowia • • 02 października 2009 12:54

Centrum Informacyjne Rządu zawiadomiło, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał 2 października 2009 r. - Krystynę Barbarę Kozłowską na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

Adam Sandauer nie został rzecznikiem praw pacjenta!
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przypomnijmy, że do Ministerstwa Zdrowia w sierpniu wpłynęły trzy zgłoszenia na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Specjalny zespół powołany do przeprowadzenia naboru wyłonił dwoje kandydatów: Krystyny Barbary Kozłowskiej, kierującej pracami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, działającego przy Ministerstwie Zdrowia oraz Adama Sandauera - założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.

Ostateczny wybór należał do premiera.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. RPP ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Do niedawna przy Ministerstwie Zdrowia istniało Biuro Praw Pacjenta, które na mocy ustawy z listopada ub.r. przekształcono w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. RPP istnieją ponadto przy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i jego regionalnych oddziałach. Są również powoływane w szpitalach.

Nowo powołana Rzecznik Praw Pacjenta powiedziała agencji, że w pierwszej kolejności będzie chciała zająć się sprawą kwestionariusza zgody, który w jej opinii powinien zostać przygotowany przez konsultantów krajowych i stosowany u świadczeniodawców. Podkreśliła, że zależy jej na tym, aby był on rozumiany przez pacjentów.

Kozłowska dodała, że będzie chciała położyć szczególny nacisk na bliski kontakt z pacjentami - na zbieranie informacji od nich, wspieranie ich informacjami o systemie ochrony zdrowia, reagowanie w sytuacjach, kiedy zagrożone jest ich życie lub zdrowie oraz gdy w nieprawidłowy sposób postępują świadczeniodawcy.

Podkreśliła, że będzie reagować także w sytuacjach, gdy mogą być zagrożone zbiorowe prawa pacjentów, np. w trakcie strajków, organizowanych w sposób niezgodny z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Barbara Kozłowska zaznaczyła także, że rzecznik ma szerokie uprawnienia, m.in. może żądać wszczęcia postępowania cywilnego i uczestniczyć w nim na prawach prokuratora, a pacjent może odwołać się do niego od opinii lub orzeczenia lekarza. Poinformowała też, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie nabór na ok. 110 pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w tym na ok. 50 rzeczników w szpitalach psychiatrycznych.

53-letnia Kozłowska jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie MBA dla kadry medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego, a także Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez pierwsze dziesięć lat pracy zawodowej zajmowała się bezpośrednio pacjentami w różnych placówkach medycznych, a następnie pracowała z dziećmi jako rehabilitant ruchowy. Od stycznia 2002 r. tworzyła struktury Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora do czasu przekształcenia go w maju br. w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Uczestniczyła w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest członkiem Rady Naukowej przy Polskim Towarzystwie Bioetycznym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum