RPO/Rynek Zdrowia | 17-12-2020 13:30

Adam Bodnar pisze do premiera ws. uregulowania badań kodu DNA

W czwartek (17 grudnia) na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowana została informacja o działaniach Rzecznika w sprawie uregulowania badań kodu DNA.

RPO podkreślił, że obywatele nie wiedzą, iż wyniki badań komercyjnych w wielu przypadkach nie będą dowodami dla sądów, np. w sprawach o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa. Fot. Archiwum

''Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego DNA, wykonywanych w toku postępowań sądowych. Dotychczas nie ma ogólnie wiążących przepisów, wskazujących, jakie warunki muszą spełniać badania oraz placówki, które je wykonują - by wyniki były pewne, rzetelne i nie do podważenia'' - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak podkreśla obywatele nie wiedzą, że wyniki badań komercyjnych w wielu przypadkach nie będą dowodami dla sądów, np. w sprawach o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Ponieważ od dwóch lat minister zdrowia nie odpowiada na pisma w tej sprawie, wobec czego RPO zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów 16 grudnia i poprosił o zmotywowanie ministrów rządu do sprawniejszego udzielania Rzecznikowi żądanych informacji i dokumentacji.

Rzecznik wskazał, jak bardzo wrażliwych dla obywateli kwestii dotyczy ta sprawa.

Więcej: rpo.gov.pl