30 proc. dodatku dla ratowników. Żaden poseł nie był przeciw. A farmaceuci będą szczepić na grypę

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia14 października 2021 21:22

Posłowie przyjęli projekt nowelizacji, w którym zawarto przepisy o 30 procentowym dodatku dla członków zespołów ratownictwa medycznego. Nowela daje też możliwość wykonywania szczepień na grypę farmaceutom.

30 proc. dodatku dla ratowników. Żaden poseł nie był przeciw. A farmaceuci będą szczepić na grypę
Posłowie przyjeli projekt nowelizacji przepisów. Przyznają one 30 proc. dodatku dla ratowników (fot. LJ)
  • Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia przeciwko grypie
  • Posłowie przyjęli też poprawki dotyczące przyznania 30-procentowego dodatku ratownikom zespołów ratownictwa medycznego
  • Wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2021 roku

14 października posłowie przyjęli sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne.

W trakcie głosowano 4 poprawki, w tym dwie łącznie. Jedną z nich odrzucono, pozostałe zostały przejęte. Następnie posłowie głosowali nad całością projektu. Głosowało 449 posłów, za było 441, przeciw - 0, wstrzymało się 8. 

Tym samy posłowie przyjęli m.in. przepisy, które uprawniają farmaceutów do wykonywania szczepień przeciwko grypie:

Farmaceuci szczepiący na grypę? To nie budzi wątpliwości posłów. Jest sejmowa zgoda

  • obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta
  • wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

30 procent dodatku dla ratowników medycznych

Wśród przyjętych poprawek są również te dotyczące przyznania 30-procentowego dodatku ratownikom zespołów ratownictwa medycznego. 

30 proc. dodatku dla ratowników teraz w rękach posłów

Głosowało 448 posłów, za było 447, jeden się wstrzymał. Żaden z posłów nie był przeciwny.

W efekcie tych głosowań, w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej po art. 99a dodaje się art. 99b w brzmieniu:

  • ust. 1. Członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w artykule 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje za każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 30 procent stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3.
  • ust. 2. Członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w artykule 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie innej niż umowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje za każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30 procent stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.
  • ust. 3. do stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 nie wlicza się dodatków przysługujących członkowi zespołu ratownictwa medycznego.

Te przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2021 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu. 20 października zajmą się nią senatorowie z Komisji Zdrowia.

30 proc. dodatku dla ratowników. Posłanka pyta: a co z pielęgniarkami?

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum