130 tys. Polaków podpisało się pod projektem całkowitego zakazu aborcji. Projekt trafił do Sejmu

Autor: oprac. KM • Źródło: Fundacja Pro-Prawo do Życia, Strona Życia25 września 2021 09:52

Fundacja Pro-Prawo do Życia złożyła w Sejmie obywatelski projekt, w myśl którego aborcja byłaby zakazana w każdym przypadku. Byłaby karana tak, jak pozbawienie życia każdego innego człowieka.

130 tys. Polaków podpisało się pod projektem całkowitego zakazu aborcji. Projekt trafił do Sejmu
Aborcja byłaby karana tak, jak pozbawienie życia każdego innego człowieka. Fot. Michal Kuklinowski / Shutterstock.com
  • 21 września Fundacja Pro-Prawo do Życia złożyła w Sejmie projekt całkowitego zakazu aborcji
  • Złożenie projektu poprzedziła konferencja, podczas której wybrzmiało, że "dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie"
  • Ustawa wprowadziłaby prawną definicję dziecka i zrównałaby aborcję z innymi rodzajami zabójstwa

Prawo ma być zgodne z konstytucją

Na stronie Fundacji Pro czytamy, że "ustawa ma dostosować prawo do normy konstytucyjnej, bowiem art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprawdzie stanowi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, jednak norma konstytucyjna jest martwa w odniesieniu do ludzi w okresie prenatalnym". Autorzy projektu podkreślają, że "ludzie w fazie prenatalnej są pozbawieni ochrony prawnej".

Zmiana ustawy wprowadziłaby definicję dziecka, w myśl której "dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149" nowelizowanej ustawy.

Proponowana nowelizacja spowodowałaby także uchylenie artykułów 152-154 i 157a Kodeksu karnego. Autorzy projektu zaznaczają, że "artykuły te jedynie osłabiają ochronę prawną życia ludzkiego w fazie prenatalnej w porównaniu do ochrony prawnej życia ludzkiego w innych fazach. Po uchyleniu ww. artykułów pozostałe artykuły Kodeksu karnego (stosowane obecnie do ludzi od momentu narodzin) będą lepiej chronić życie i zdrowie dzieci poczętych".

Aborcja karana tak, jak pozbawienie życia każdego innego człowieka

"Co do zasady, za dokonanie aborcji, czyli za pozbawienie życia człowieka przed narodzeniem, proponowana ustawa przewiduje kary analogiczne do tych za pozbawienia życia każdego innego człowieka" - piszą autorzy projektu.

W przypadku, kiedy "sprawcą przestępstwa jest matka dziecka poczętego, a czyn ten jest popełniony na szkodę takiego dziecka", sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia celem sprawiedliwego traktowania kobiet poddanych presji i nakłanianych do aborcji. Z kolei "osoby trzecie, które wskutek swego zaniedbania doprowadziły do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego", miałyby podlegać karze za ten czyn.

Odpowiedzialność lekarza

Autorzy projektu wspominają również o odpowiedzialności lekarzy. Podkreślają, że aborcja to "działanie nakierowane bezpośrednio na śmierć dziecka poczętego" i dodają, że "nie jest środkiem zaradczym wobec zagrożenia zdrowia lub życia matki dziecka".

Działania lecznicze wobec matki, które wiązałyby się się z zagrożeniem życia dziecka lub z faktycznym spowodowaniem jego śmierci, mimo tego następstwa prowadzone "zgodnie z wiedzą i sztuką lekarską", lekarz nie ponosi odpowiedzialności karnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze