11 października wchodzi w życie zarządzenie NFZ w sprawie AOS. Zmiany wycen, nowe zlecenia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia10 października 2022 17:30

Jest nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy zmian wcześniejszych regulacji NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Wejdzie w życie 11 października.

11 października wchodzi w życie zarządzenie NFZ w sprawie AOS. Zmiany wycen, nowe zlecenia
Zmiana taryf i niektórych badań w Ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Fot. Shutterstock
  • Pojawiło się nowe zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Wprowadza szerokie zmiany we wcześniejszym dokumencie regulującym AOS i wchodzi w życie 11 października
  • Sprawdziliśmy, co się zmienia i czego skutkiem są wprowadzane zmiany

AOS i POZ: co się zmieni 11 października?

11 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie Prezesa NFZ , dotyczące specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Zmienia wcześniejsze regulacje w tym zakresie. Jak się okazuje, w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w zarządzeniu wprowadzono modyfikacje w następujących obszarach:

I. Urologia – zmiana wyceny świadczeń zabiegowych.

II. Logopedia - wprowadzenie rozliczenia świadczenia pierwszorazowego W40.

III. Sumowanie „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium” z innymi typami porad

IV. Badania tomografii komputerowej płuc - dopuszczenie możliwości zlecenia badania przez lekarzy POZ na zasadach określonych w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z powyższymi zmianami dokonane zostały modyfikacje zarządzenia Prezesa NFZ.

Szczegóły poniżej.

Choroby układu moczowo-płciowego

Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dokonano zmiany wycen wskazanych procedur zabiegowych w zakresie urologii.

W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (załącznik nr 5a) nastąpiła zmiana wycen następujących procedur zabiegowych:

1. Cystoskopia przezcewkowa (57.32),

2. Inna uretroskopia (58.22),

3. Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa (60.111),

4. Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) (60.113),

5. Operacja stulejki (64.0),

6. Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia (64.21),

7. Szycie rany prącia (64.41).

W Charakterystyce Grup Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych (załącznik nr 7) przyporządkowano ww. urologiczne procedury zabiegowe do nowych, odpowiadających kosztowo grup JGP, zgodnie z kodami wskazanymi w przedmiotowym Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z 12 sierpnia 2022 r.

Dla celów sprawozdawczych zastąpiono procedurę ICD-9: 57.32 Cystoskopia przezcewkowa dwiema procedurami:• 57.321 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym• 57.322 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim, w zależności od zastosowanej metody.

Logopedia - możliwość rozliczania porady

W związku z wystąpieniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii, pozytywnie zaopiniowanym przez Konsultanta Krajowego, dla świadczeń w zakresie logopedii dodano możliwość rozliczania porady W40 – świadczenia pierwszorazowego 1-go typu.

W Katalogu Zakresów Świadczeń w Poradniach Specjalistycznych (załącznik nr 1a) oraz w Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (załącznik nr 5a) dodano możliwość rozliczania  świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w zakresie logopedii w ramach porady W40 - świadczenie pierwszorazowe 1-go typu.

Posiew z antybiogramem: możliwość łączenia

W Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych (załącznik nr 5b) w poz. 12 - „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium”, w uwagach odnoszących się do zasad rozliczania i finansowania świadczeń, dodano zapis o możliwości sumowania z innym typem porady.

Tomograf zlecany przez POZ: zasady

Dodano przepis umożliwiający zlecanie przez lekarza POZ badania tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

W związku z powyższym dokonano  modyfikacji treści zarządzenia Prezesa NFZ:

1) w§ 2 ust. 1 dodano pkt 27a zawierający definicję rozporządzenia POZ,

2) zmieniono treść § 16 ust. 1 pkt 1

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.

Dodatkowe wydatki: ile to będzie kosztować?

Przyjęcie projektu taryfy dla świadczeń zabiegowych ambulatoryjnych w zakresie urologii będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami NFZ w wysokości ok. 12 mln zł rocznie.

Wprowadzenie świadczenia pierwszorazowego W40 do rozliczania w zakresie logopedii może spowodować wzrost wydatków o ok. 4,5 – 4,7 mln zł rocznie.

W przypadku pozostałych modyfikacji oszacowanie skutku finansowego nie jest możliwe.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych" 

  • konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych),
  • reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach.

W ramach konsultacji 7 podmiotów wyraziło opinię, natomiast 4 z nich zgłosiły uwagi do projektu zarządzenia. Uwagi dotyczyły warunków realizacji świadczeń oraz zbyt niskiej wyceny. Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ dotyczą spraw wykraczających poza kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegóły w  dokumencie oraz załącznikach do pobrania pod tekstem.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum