100 proc. wypłaty na zwolnieniu lekarskim. Są trzy uprzywilejowane grupy

Autor: oprac. MP • Źródło: ZUS/Rynek Zdrowia14 marca 2022 22:26

Kto może otrzymać zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wypłaty na zwolnieniu lekarskim? ZUS wskazuje trzy grupy zawodowe, którym przysługują referencyjne warunki i 100 proc. świadczeń na zwolnieniu lekarskim.

100 proc. wypłaty na zwolnieniu lekarskim. Są trzy uprzywilejowane grupy
Zasiłek chorobowy i zwolnienie lekarskie w 2022 roku. Dla kogo 100 proc. świadczenia? Fot. AdobeStock
 • Zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy w 2022 roku. Dla kogo 100 proc. wypłaty na L4? Komu przysługują preferencyjne warunki i 100 proc. świadczeń na zwolnieniu lekarskim?
 • Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w zasiłkach chorobowych spowodowanych kwarantanną czy izolacją pracowników 
 • Co zmieniło się w 2022 roku w zasiłku chorobowym związanym z COVID-19?
 • ZUS przypomina dla kogo 100 proc. świadczeń, mimo niezdolności do pracy spowodowanej koronawirusem

Zasiłek chorobowy w 2022 roku. Dla kogo 100 proc. wypłaty na L4?

Zgodnie ze zmianami w zasiłku chorobowym spowodowanymi pandemią koronawirusa, niektórzy ubezpieczeni mogą liczyć na zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach.

Chodzi o osoby, których niezdolność do pracy jest spowodowana kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych, co wynika z wykonywania ich obowiązków służbowych. 

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje:

 • osobom zatrudnionym w podmiocie leczniczym,
 • osobom zatrudnionym w jednostkach pomocy społecznej,
 • osobom wykonującym zadania członka ochotniczej straży pożarnej.

Zwolnienie lekarskie. Zasiłek chorobowy dla zatrudnionych w podmiocie leczniczym

W przypadku osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym zasiłek chorobowy w pełnym wymiarze przysługuje, gdy ubezpieczony:

 • odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli wynikają one ze styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie, albo
 • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tym podmiocie.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo (pracownicy), a także dobrowolnie (zleceniobiorcy).

L4. Zasiłek chorobowy dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej

Osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej, również - po spełnieniu kilku warunków - mogą liczyć na zasiłek chorobowy w pełnym wymiarze.

Dotyczy to osób zatrudnionych w:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej świadczącej usługi całodobowo,
 • noclegowni,
 • innej placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,

które obywają kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, wynikającą ze styczności z chorym na COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, lub jeżeli są niezdolne do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność powstała w związku z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia w tej jednostce. 

Tu - podobnie jak w przypadku zatrudnionych w podmiocie leczniczym - 100 proc. zasiłku chorobowego przysługuje zarówno pracownikom etatowym, jak i zleceniobiorcom.

Zasiłek chorobowy dla członka ochotniczej straży pożarnej

100 proc. zasiłek chorobowy przysługuje także osobom, które wykonują zadania członka ochotniczej straży pożarnej.

W tym przypadku chodzi o ubezpieczonego:

 • który odbywa kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych, jeśli powstały one w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej,
 • albo u którego stwierdzono zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną (m. in. COVID-19), jeżeli zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej.

Pełna wysokość zasiłku chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem obowiązkowym oraz dobrowolnym.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum