1 lipca wchodzą w życie kluczowe ustawy z rządowego pakietu zdrowotnego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2011 13:43

Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe - zakłada ustawa o działalności, natomiast nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty likwiduje staż lekarski i zmienia system kształcenia medyków.

1 lipca wchodzą w życie kluczowe ustawy z rządowego pakietu zdrowotnego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Przepisy tych ustaw wchodzą w życie 1 lipca. Pierwsza z nich nie wprowadza obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Ustawa uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), z wyjątkiem powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych, więc nowe szpitale muszą być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez uprzedniej likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i obowiązki.

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację.

W ustawie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów będzie wydłużony jednak dopiero od 1 maja 2014 roku.

Doprecyzowano przepisy umożliwiające zatrudnianie pielęgniarek na kontraktach w szpitalach. Nie wprowadzono zakazu takiej formy zatrudnienia, czego domagał się OZZPiP.

1 lipca wchodzi w życie także nowelizacja ustawy z rządowego pakietu zdrowotnego - o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która likwiduje staż lekarski i zmienia system kształcenia medyków. MZ informuje, że zmiany obejmą dopiero osoby rozpoczynające studia 1 października 2012 roku. Studenci medycyny i stomatologii będą zdawali Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy jeszcze w 2011 i 2012 roku. Potem zastąpi je Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum