×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

1 kwietnia wchodzą nowe zasady w rehabilitacji. "Sytuacja staje się dramatyczna"

Autor: oprac. PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia18 marca 2023 19:21

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłów wyrażających obawy, iż może dojść do ograniczenia dostępności do domowej rehabilitacji leczniczej po zmianach wymagań od 1 kwietnia. - Wprowadzone zmiany gwarantują przestrzeganie warunków realizacji świadczeń udzielanych w domu pacjenta, niezasadnym wydaje się ich uchylenie - przekonuje wiceminister.

1 kwietnia wchodzą nowe zasady w rehabilitacji. "Sytuacja staje się dramatyczna"
Od 1 kwietnia nowe zasady w rehabilitacji. "Świadczeniodawcy nie czuli się zaobligowani" Fot. AdobeStock
 • Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelację posłów dotyczącą obaw o dostępność do rehabilitacji domowej
 • NFZ zmienił wymagania dla świadczeniodawców. Mają zatrudnić lekarzy specjalistów wskazanych w zarządzeniu prezesa NFZ
 • Wcześniej, po przeprowadzeniu przez NFZ postępowań konkursowych, nie wszędzie został zapewniony właściwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w rehabilitacji domowej
 • Dlatego dopuszczono możliwość prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przez świadczeniodawców, którzy mają zawartą z NFZ umowę tylko w zakresie realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej
 • Ci świadczeniodawcy, w dużej części nie czuli się zobligowani do realizacji świadczeń domowych na warunkach określonych dla realizatorów umów w zakresie fizjoterapii domowej - stwierdza, uzasadniając zmiany, wiceminister Kraska

Posłowie pytają o dostęp do rehabilitacji domowej

Posłowie w interpelacji skierowanej do ministra zdrowia zwracali uwagę, że zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 7/2023/DSOZ podmioty udzielające świadczeń z zakresu fizjoterapii, udzielając świadczeń w warunkach domowych, będą zobowiązane do zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarza specjalisty reumatologii w wymiarze 1/4 etatu.

W ocenie posłów zmiana wymagań wobec świadczeniodawców wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia to kontrowersyjna decyzja, która może skutkować ograniczeniem dostępu do rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych.

- Oczywiste jest, że ograniczenie to dotknie w największym stopniu osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Sytuacja - z punktu widzenia pacjentów - staje się dramatyczna, jeśli uwzględnimy występujący w Polsce niedobór lekarzy specjalistów. Powyższa zmiana zasad może prowadzić do ograniczenia dostępności usług rehabilitacji leczniczej - twierdzi grupa posłów w interpelacji podpisanej przez posła Marcina Kulaska.

Zapytali ministra zdrowia:

 • Czy resort zdrowia zamierza podjąć działania zmierzające do zapewnienia pacjentom pełnego dostępu do rehabilitacji leczniczej i co za tym idzie zmiany zarządzenia prezesa NFZ?
 • Czy zmniejszenie dostępności do rehabilitacji domowej, a tym samym oszczędności w służbie zdrowia są spowodowane zmniejszeniem środków na Fundusz Medyczny o kwotę 2,8 mld zł?

Minister odpowiada: świadczeniodawcy nie czuli się zobligowani do rehabilitacji domowej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiadając na interpelację przypomniał, że zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265) rehabilitacja może być wykonywana w warunkach ambulatoryjnych i w warunkach domowych. W związku z tym NFZ zawiera umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w dwóch odrębnych zakresach: - fizjoterapia ambulatoryjna, - fizjoterapia domowa.

Rozporządzenie określa odrębne wymogi dla tych zakresów świadczeń, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy.

Fizjoterapia domowa jest zakresem dedykowanym pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej ambulatoryjnej. Wtedy świadczenia są im udzielane wyłącznie w określonych wskazaniach medycznych, które zostały wymienione w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

Jak zaznaczył wiceminister Waldemar Kraska, po przeprowadzeniu przez NFZ postępowań konkursowych z zakresu fizjoterapii domowej, nie we wszystkich obszarach postępowań został zapewniony właściwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w rehabilitacji domowej.

W związku z tym, w celu wsparcia poziomu zabezpieczenia dostępności świadczeń fizjoterapii domowej dopuszczono możliwość realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych przez świadczeniodawców, którzy mają zawartą z NFZ umowę w zakresie realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej.

- Jednakże świadczeniodawcy, w dużej części nie czuli się zobligowani do realizacji świadczeń domowych na warunkach określonych dla realizatorów umów w zakresie fizjoterapii domowej - stwierdza wiceminister Kraska.

Wyjaśnia, że świadczenia realizowane w warunkach domowych mają ten sam charakter niezależnie od tego czy są rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie fizjoterapia domowa czy w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna i przy ich realizacji świadczeniodawcy zobligowani są do zapewniania pacjentom tych samych warunków.

"Pacjenci zyskują pewność, że świadczenia będą wykonywane zgodnie z przepisami"

- Celem wprowadzonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian było wyrównanie standardu świadczenia rehabilitacyjnego udzielanego w warunkach domowych. Wprowadzone zmiany gwarantują przestrzeganie warunków realizacji świadczeń udzielanych w domu pacjenta, co przełoży się na poprawę ich jakości, a w efekcie poprawę zdrowia świadczeniobiorców i w związku z tym niezasadnym wydaje się ich uchylenie - uzasadnia powody, dla których zmieniono wymagania dla świadczeniodawców.

- Dzięki zapewnieniu odpowiedniej ilości sprzętu przenośnego do fizykoterapii oraz wyodrębnieniu w harmonogramie pracy placówki personelu, który będzie realizował świadczenia domowe, pacjenci zyskają pewność, że niezależnie od tego w jakim zakresie (czy fizjoterapii ambulatoryjnej czy fizjoterapii domowej) świadczeniodawca ma zawarty z NFZ kontrakt, świadczenia będą wykonywane w jednakowych warunkach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej - uważa wiceminister.

Środki na rehabilitację z Funduszu Medycznego. W jakim zakresie?

W odpowiedzi na drugie pytanie zawarte w interpelacji sekretarz stanu Waldemar Kraska zaznaczył, że Fundusz Medyczny powołany ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1875 z późn. zm.), został stworzony w celu poprawy zdrowia i jakości życia Polaków m.in. poprzez:

 • dofinansowywanie zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia
 • dofinansowywanie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitali
 • finansowanie leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
 • finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności
 • dofinansowywanie zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów profilaktycznych
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia (w zakresie świadczeń ponadlimitowych)
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

W zakresie świadczeń zdrowotnych, w tym rehabilitacji, środki Funduszu przeznaczane są na finansowanie kosztów świadczeń ponadlimitowych udzielanych osobom do 18 roku życia (art. 31 ustawy o Funduszu Medycznym), które do czasu wejścia w życie ustawy o Funduszu Medycznym były finansowane do wysokości kwot zobowiązania zawartych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Ponadlimitowe finansowanie było przewidziane jedynie w odniesieniu do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, np. większości świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Podkreślenia wymaga, że ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2674), od 1 stycznia 2023 r. zwiększono limit przeznaczony na finansowanie ww. świadczeń z 15 proc. do 20 proc. rocznego limitu wydatków Funduszu Medycznego, tj. z 630 mln zł do 840 mln zł rocznie - przekazał wiceminister.


 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze