NFZ/Rynek Zdrowia | 08-03-2020 19:23

Ważne zarządzenie prezesa NFZ: zasady finansowania świadczeń związanych ze zwalczaniem koronawirusa

W niedzielę (8 marca) Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Fot. PTWP

Zarządzenie precyzuje sposób i tryb sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe:
• opłata ryczałtowa za gotowość
• opłata za transport
• cena za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie
• ceny za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 (oddział szpitalny lub OAiIT).

W przypadku opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielania świadczeń (kod produktu 99.01I.0002), z uwagi na jej zindywidualizowany charakter, wartość określana będzie odrębnie dla każdego podmiotu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, przy uwzględnieniu realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ma to zagwarantować możliwość zapewnienia podmiotowi udzielającemu świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, środków finansowych na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

To mechanizm kompensacji utraconych przychodów w związku z wykonywaniem zadań powierzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Treść zarządzenia: nfz.gov.pl