WSA podzielił pogląd RPO, że pacjent ma prawo zabrać głos w sprawie finansowania leczenia

Autor: farmacja.net/Rynek Zdrowia • • 05 grudnia 2019 10:12

Zdaniem ministra zdrowia przy podejmowaniu decyzji o tym, czy sfinansować ratunkowy dostęp do leku, stroną postępowania jest tylko szpital, który wnioskuje o leczenie. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa jednak, że pacjent ma prawo zabrać głos w tej sprawie, ponieważ najważniejsze jest jego konstytucyjne prawo do leczenia. WSA w Warszawie uwzględnił argumenty RPO.

WSA podzielił pogląd RPO, że pacjent ma prawo zabrać głos w sprawie finansowania leczenia
Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 2 grudnia 2019 r. wydał wyrok, w którym uwzględnił skargę RPO i uchylił zaskarżoną decyzję ministra zdrowia w przedmiocie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL). Wyrok jest nieprawomocny.

Spór dotyczył tego, czy stroną w postępowaniu w MZ o zasadność sfinansowania leczenia jest tylko szpital czy także pacjent, o którego zdrowie chodzi. Minister zdrowia uznał, że pacjent nie jest stroną, gdyż nie ma „interesu prawnego”. Ma go natomiast ten, kto za lek dostanie pieniądze, czyli szpital.

RPO stoi z kolei na stanowisku, że o tym, czy strona ma „interes prawny”, decydują przepisy. Pacjent ma go wtedy, jeśli w konkretnej sprawie, na podstawie konkretnych przepisów wynikają dla niego konkretne, indywidualne i aktualne korzyści. 

Rzecznik zauważył, że z Konstytucji wynika prawo pacjenta do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Prawo to realizowane jest w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta kwalifikuje RDTL jako świadczenie gwarantowane, które przysługuje świadczeniobiorcy.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku WSA minister zdrowia będzie musiał ponownie przeprowadzić postępowanie i zapewnić możliwość czynnego udziału w nim pacjentce.

Więcej: mgr.farm

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum