Ustawa o działalności leczniczej: dodatkowe koszty i obowiązki dla podmiotów

Autor: Katarzyna Fortak-Karasińska/Rynek Zdrowia • • 08 marca 2012 13:25

- Wdrożenie ustawy o działalności leczniczej oznacza także dodatkowe koszty i nowe obowiązki świadczeniodawców - podkreśla mecenas Katarzyna Fortak-Karasińska. Ustawie, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku, podlegają dawne ZOZ-y (publiczne i niepubliczne), jak i praktyki zawodowe (dawne indywidualne praktyki grupowe, lekarskie i pielęgniarskie). Termin dostosowania podmiotów leczniczych do regulacji nowej ustawy to 1 lipca 2012 roku.

Ustawa wprowadziła nowy rodzaj regulacji indywidualnej praktyki lekarskiej, która funkcjonuje wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Chodzi o lekarzy kontraktowych: każdy, który współpracuje z ZOZ-em niezależnie od funkcjonowania swojego gabinetu prywatnego, powinien taką praktykę za odpowiednią opłatą zarejestrować -  - mówi Katarzyna Fortak-Karasińska, partner, Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p.

Dostosowanie do przepisów ustawy dotyczy przede wszystkim dokumentów formalnoprawnych. Bardzo dużo zmian dotyczy dokumentów takich jak statut i regulamin organizacyjny. Kolejne nowości związane z kosztami dotyczą zmiany na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego (pełnomocnictwa), zmiany nazwy podmiotu leczniczego, zmiany numeru księgi rejestrowej.

Jeżeli chodzi o zmianę nazwy, dotychczas obowiązywała dwustopniowa struktura funkcjonowania ZOZ-u: organ założycielski (np. spółka z o.o. lub samorząd) i ZOZ (publiczny lub niepubliczny). Obecnie organ założycielski staje się podmiotem leczniczym.

Jeśli więc dotychczas spółka była rozpoznawalna na rynku mniej niż ZOZ, wedle nowych regulacji istnieje możliwość wpisania do rejestru dotychczasowej nazwy ZOZ. Oznacza to zmianę nie tylko w rejestrze podmiotów  leczniczych, ale również w krajowym rejestrze sądowym, co wiąże się z kosztami (wizyta u notariusza, wpisy do rejestrów, wymiana wszystkich dokumentów identyfikujących firmę itp.).

Kolejna sprawa wiążąca się z obciążeniem finansowym to ubezpieczenie. Dotychczas na podmiotach ciążył obowiązek ubezpieczenia z tytułu tzw. spraw o błędy w sztuce lekarskiej.

W nowej ustawie nakazano również ubezpieczyć dodatkowe zdarzenia medyczne określone w przepisach dotyczących praw pacjenta. Na gruncie ustawy wydane zostało rozporządzenie, które określa wysokości sum gwarancyjnych, dwukrotnie lub ponad dwukrotnie wyższych w stosunku do dotychczasowych przepisów. Te nowe kwoty dotyczą jednak tylko i wyłącznie ubezpieczenia OC.

Pytanie brzmi, co ze zdarzeniami medycznymi. Otóż firmy ubezpieczeniowe proponują tu nowe, wyższe stawki i wydawać by się mogło, że pod względem prawnym wszystko jest w porządku. Ale należy pamiętać, że ryzyko wystąpienia tych zdarzeń pozostaje identyczne, ich liczba nie wzrasta. Umowy zawarte przed 1 stycznia 2012 są nadal ważne, ale powinny zostać rozszerzone o ubezpieczenie wspomnianych zdarzeń.

Dodatkowe koszty wiążą się również z kwestiami dostosowania pomieszczeń do wymogów fachowych i sanitarnych oraz przygotowania znaków identyfikacyjnych dla pacjentów i personelu - dla obu tych zagadnień brak jeszcze nowych rozporządzeń.

Pozostałe obowiązki dotyczą kierownika ZOZ-u: zgłaszanie do PIP informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną; zgłaszanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia; zgłaszanie zmian organowi prowadzącego rejestr - tu w przypadku niedopełnienia obowiązku kierownikowi grozi sankcja w wysokości do do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kara pieniężna grozi również w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli fakt ten nie zostanie w odpowiednim terminie zgłoszony do wojewody. Nastąpiły też zmiany w wysokości opłat od wniosków o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.   

* Wypowiedź pochodzi z konferencji "Legislacja 2012 - Praktyczne aspekty pakietu ustaw zdrowotnych" z 12 stycznia br., organizowanej przez Health Project Manegament
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum