Tryb odwołania się od protokołu kontroli apteki

Autor: OIA Katowice/Rynek Zdrowia • • 28 marca 2013 10:47

W przypadku uznania przez kierownika lub właściciela apteki, że treść lub ustalenia protokołu są niekorzystne dla apteki, istnieje możliwość odwołania się od protokołu kontroli.

Tryb odwołania się od protokołu kontroli apteki
Jak to zrobić, wyjaśnia mec. Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Kontrolę i tryb odwołania reguluje art. 47 i następne ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać protokół przed podpisaniem, gdyż po pierwsze kierownikowi apteki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu.

- Tryb odmowy nie został w ustawie określony, jednak zalecam, aby w chwili wręczenia protokołu mieć przygotowane pismo z odmową podpisania oraz poprosić kontrolera o podpisanie potwierdzenia odbioru - podpowiada mec. Szulc.

Po otrzymaniu protokołu jest 7 dni na złożenie pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy jego podpisania. Ustawodawca nie wskazał, co może być przyczyną odmowy, można więc wpisać wszystkie możliwe przyczyny, w tym merytoryczna polemikę z ustaleniami kontroli. O fakcie odmowy i jego przyczynach kontroler ma obowiązek uczynić wzmiankę w protokole.

Jeżeli nie było odmowy podpisania, to kierownik apteki ma 7 dni od doręczenia protokołu na złożenie pisemnych zastrzeżeń i wskazanie środków dowodowych.

- Zwracam uwagę na ważny aspekt kontroli, które mają miejsce po 1 stycznia 2012 roku. Kontrole, które dotyczą recept realizowanych po 1 stycznia 2012 roku mogą się odbywać na podstawie przepisów powołanej ustawy i zastosowaniem jej trybów, np.: obowiązku zwrotu refundacji bez sądu - mówi mec. Szulc.

Inna sytuacja ma miejsce, gdy kontrola dotyczy recept realizowanych przed 1 stycznia 2012 roku. - Uważam, że do recept realizowanych przed 1 styczna 2012 roku nie można wprost stosować przepisów ustawy oraz Ogólnych Warunków Umów z rozporządzenia MZ, gdyż działa zasada: prawo nie działa wstecz. Dotychczas NFZ upiera się, że jest inaczej. Sprawę tę rozstrzygną dopiero sądy - dodaje mecenas.

Zaznacza: - Wyrażam pogląd, że jeżeli chodzi o skutki kontroli recept realizowanych przed 1 stycznia 2012 roku, to nie należy składać odwołań i zażaleń według nowej ustawy, ale domagać się stosowania uchylonych co prawda, ale obowiązujących w czasie realizacji recept przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku.

Więcej: http://katowice.oia.pl/
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum