RZX/Rynek Zdrowia | 08-10-2018 13:28

Szamotuły: szpital wzorem wdrażania norm etycznych

SP ZOZ Szamotuły, jako jeden z sześciu szpitali w Polsce, bierze udział w pilotażowym programie wdrażania norm etycznych.

Fot. materiał prasowy SP ZOZ Szamotuły.

Do tej pory w ramach programu zewnętrzni eksperci, wspólnie z zarządem szpitala, zaktualizowali kodeks etyki oraz przygotowali dodatkowe rekomendacje działań. W ramach wdrażanego antykorupcyjnego systemu compliance przeszkolono także pracowników placówki. 

W Warszawie na konferencji projektu MedKompas dyrektor SP ZOZ Szamotuły Remigiusz Pawelczak w oparciu o doświadczenia placówki prezentował standardy postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych w placówkach ochrony zdrowia.  

Jak podkreślał, wprowadzenie systemu compliance pozwala na zarządzanie działaniem jednostek opieki zdrowotnej zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, zwyczajowymi i prawnymi, dzięki czemu pacjenci mogą mieć pewność, że działania lecznicy są zawsze wiarygodne, transparentne i chronią ich interesy.

Projekt MedKompas prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative, będącego częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. Koszty wprowadzenia systemu compliance zostały w całości pokryte ze środków programu.