NIL/Rynek Zdrowia | 27-02-2018 13:20

Stanowisko NRL ws. świadczeń gwarantowanych z opieki paliatywnej i hospicyjnej

We wtorek (27 lutego) prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

27 lutego 2018 r. Prezydium NRL przyjęło jedno stanowisko - ws. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Fot. Archiwum

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprzeciwia się wprowadzeniu do projektu zapisu, ograniczającego leczenie bólu jedynie przy użyciu leków dostępnych w Polsce. Ponadto w zakresie katalogu rozpoznań ICD-10 NRL postuluje uwzględnienie pacjentów z silnym bólem przewlekłym, którzy aktualnie nie otrzymują odpowiedniego leczenia oraz pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek czy schyłkową niewydolnością serca w przypadku udokumentowanego zakończenia leczenia przyczynowego.

NRL postuluje ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów, aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji, natomiast w warunkach ambulatoryjnych - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji, (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie.

Rada apeluje także o rozważenie dodatkowego finansowania wykonywanych procedur, np. przetaczania krwi, punkcji otrzewnej, zakładania cewników zewnątrzoponowych celem przewlekłego leczenia bólu, wykonywania blokad (nawet lizy) nerwów/splotów, zakładania wkłucia centralnego/portów naczyniowych.

Zdaniem NRL nie ma uzasadnienia dla proponowanego w projekcie obowiązku wypełniania karty przez dwóch lekarzy, gdyż generuje to dodatkowe obowiązki formalne i może wymagać od pacjenta lub jego rodziny zbędnych czynności, a jednocześnie utrudniać i opóźniać objęcie opieką paliatywną. Wystarczające wydaje się wypełnienie karty przez lekarza zatrudnionego w jednostce opieki paliatywnej.

Więcej: www.nil.org.pl