Sejm za utrzymaniem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 lutego 2020 11:35

Sejm opowiedział się za utrzymaniem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przewiduje m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu. Zakłada też likwidację Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Sejm w czwartek (13 lutego) wieczorem głosował uchwałę Senatu dotyczącą odrzucenia nowelizacji ustawy. Fot. Archiwum

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy wprowadzającej pionizację sanepidu opowiedział się na początku lutego Senat, dlatego trafiła ona ponownie pod obrady Sejmu. W toku prac w Senacie senatorowie opozycji wskazywali m.in. na wadliwy tryb prac nad projektem w izbie niższej i brak należytych uzgodnień z samorządem.

Senatorowie PiS i strona rządowa odrzucali te głosy jako niezasadne i akcentowali m.in., że regulacja jest odpowiedzią na postulaty wielu podmiotów, w tym pracodawców, rady sanitarno-epidemiologicznej i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym.

Uchwała Senatu była też przedmiotem głosowań w środę w sejmowej Komisji Zdrowia. Rekomendowała ona jej odrzucenie. Sejm w czwartek wieczorem głosował uchwałę Senatu dotyczącą odrzucenia nowelizacji ustawy.

Uzasadniając odrzucenie uchwały Senatu, sprawozdawca sejmowej komisji Tomasz Latos mówił, że aktualna sytuacji dotycząca zagrożenia koronawirusem jest doskonałym przykładem, że warto tę nowelizację przyjąć i wprowadzić pionizację Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na taką argumentację odpowiedział Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15), twierdząc, że "w Polsce nie będzie żadnej dobrej reformy, jeśli rząd będzie tworzył ustawy, którym głównym powodem jest zmiana systemu powołania urzędników powiatowych, a mieszanie koronawirusa do tematu powoływania w powiecie szefa sanepidu zakrawa na wielką obłudę."

Z kolei Grzegorz Braun (Konfederacja) tłumaczył, że nowelizacja ustawy prowadzić będzie do centralizacji sanepidu i "zamordyzmu". "Lękamy się, że scentralizowany sanepid będzie występował w podwójnej roli - tego, kto rejestruje niepożądane odczyny poszczepienne i kto ma rejestrować tych, którzy zatem dopominają się wolności. Lękamy się, że jako taki centralny policjant w tej dziedzinie będzie działał przeciwko wolności Polaków" - wyjaśnił.

W głosowaniu za nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzięło udział 449 posłów, za jej przyjęciem odpowiedziało się 234 posłów, przeciw 210, a 5 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. Inicjatorzy zmian podnoszą, że rozwiązania zapewnią skuteczniejszy nadzór oraz bezzwłoczne i adekwatne do zagrożeń działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Ustawa zakłada m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Nowela zakłada też zmianę katalogu warunków, jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz jego zastępcy), a także państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Przesądzono, że osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała i służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z nimi nie będzie mogła zajmować stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego ani państwowego inspektora sanitarnego. Warunek ten będzie obowiązywał również w odniesieniu do osoby pełniącej funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Ustawa przewiduje także inne zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i określa kompetencje jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Regulacja zakłada też likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA ma przejąć Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem przepisów związanych z likwidacją PIS MSWiA. 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum