Polska Federacja Szpitali: zawyżone wymogi wobec lekarzy w karetkach

Autor: DMX/Rynek Zdrowia • • 17 września 2012 11:23

Według Polskiej Federacji Szpitali (PFS) projekt zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne powinien być mniej restrykcyjny w kwestii wymogów wobec zespołów ratownictwa karetek specjalistycznych.

Polska Federacja Szpitali: zawyżone wymogi wobec lekarzy w karetkach

Projekt zarządzenia zakłada obligatoryjny wymóg obecności lekarza w zespole karetki specjalistycznej, a ponadto dodatkowo preferuje specjalizację w zakresie ratownictwa medycznego.

Jak pisze PFS w uwagach do projektu "w obecnej sytuacji panującej na rynku usług medycznych w Polsce obserwujemy znaczny deficyt lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, powodujący nieuzasadnioną rywalizację o ich zatrudnienie pomiędzy podmiotami medycznymi".

Zdaniem Federacji następstwem tego są coraz wyższe żądania finansowe lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej oraz rosnące koszty po stronie placówek.

PFS proponuje, żeby w projekcie zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego umów na ratownictwo zastosować jednakową wagę punktową wobec "lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego o kwalifikacjach określonych w art. 3 pkt 3 " oraz "lekarzy posiadających 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izbie przyjęć".

PFS jest przekonana, że uwzględnienie tego postulatu przynajmniej na okres przejściowy pięciu lat, spowoduje stabilizację sytuacji kadrowej ratownictwa medycznego oraz w wymierny sposób wpłynie na racjonalizację wydatków placówek medycznych.

Ponadto PFS, kierując się zasadą optymalizacji finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia stoi na stanowisku, że należy dążyć do całkowitego przejęcia obsady karetek pogotowia ratunkowego przez kwalifikowany personel nielekarski. Federacja będzie występować do ministra zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Projekt zarządzenia: http://nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum