nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 26-11-2018 18:00

Obradowało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowiska opiniujące projekty rozporządzeń ministra zdrowia, ministra finansów, senackiego projektu ustawy i zarządzenia prezesa NFZ.

W poniedziałek (26 listopada) poinformowano, że Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 23 listopada 2018 r. przyjęło stanowiska w następujących sprawach: projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych, projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie, projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących, projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej, projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, Założeń do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

Czytaj: www.nil.org.pl